Danuţ Bica, senator PNL,  interpelare către Alexandru Rafila, ministrul Sănătății

Dănuţ Bica, senatorul PNL de Argeş, a făcut o interpelare către Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, privind „Măsurile pentru asigurarea necesarului de medici din sistemul sanitar românesc în perioada următoare”.

Stimate domnule Ministru,

De la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană și până în prezent, numărul medicilor și asistenților medicali care au părăsit România și profesează în alte state comunitare a ajuns, potrivit evaluărilor Colegiului medicilor din România, la nivelul zecilor de mii. Chiar dacă adoptarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a avut ca efect o majorare substanțială a câștigurilor salariale din sistemul public de sănătate, migrația medicilor bine pregătiți nu a încetat, ci doar s-a atenuat. Drept urmare, România a ajuns în situația de a se confrunta cu un deficit major atât de medici specialiști, cât și de medici de familie, deficit care riscă să ia amploare în anii următori. Totodată, începând cu anul 2020, guvernele liberale au deblocat construirea spitalelor regionale de mare capacitate, precum și extinderea unor secții ale spitalelor deja existente. De altfel, în ,,Programul de Guvernare 2021-2024” sunt prevăzute investiții în sănătate de 2,8 miliarde de euro din fonduri europene prin Programul Operațional Sănătate pentru:

– construirea spitalelor regionale din Cluj, Craiova și Iași și altor infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major;

– investiții în dotări pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate din spitale;

– creșterea calității serviciilor de asistentă medicală primară și comunitară (centre medicale comunitare), a serviciilor oferite în regim ambulatoriu (ambulatorii de specialitate), servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului de îmbătrânire a populației și nevoilor de servicii de sănătate;

– digitalizarea sistemului sanitar.

Toate aceste unități sanitare, odată finalizate, vor trebui încadrate cu personal de specialitate. În concluzie, întregul sistem public de sănătate din țara noastră va avea nevoie, pe termen lung şi mediu, de personal medical suplimentar, care nu va putea fi asigurat decât prin majorarea cifrelor de școlarizare. Numărul semnificativ de absolvenți din ultimii ani ai universităților de medicină din România nu poate compensa acest necesar, în condițiile în care ponderea studenților străini care se pregătesc în cadrul acestora este una semnificativă, iar cei mai mulți dintre ei se întorc în țările de origine după finalizarea studiilor.

Având în vedere cele prezentate anterior, vă solicit următoarele informații:

  1. Câți medici români au plecat din țară de la data de 1 ianuarie 2007?
  2. Care era deficitul de personal medici la nivel național la data de 31 decembrie 2022 pe fiecare tip de specializare medicală în parte? Dar la nivelul județului Argeș?
  3. Care era deficitul de medici de familie la nivel național la data de 31 decembrie 2022 și câte localități erau afectate de această situație nedorită? Dar la nivelul județului Argeș?
  4. Câţi medici care profesează în prezent în România vor împlini vârsta legală de pensionare în următorii 6 ani? Dar în judeţul Argeş?
  5. Cum vă propuneți să asigurați necesarul de medici din sistemul sanitar românesc în perioada următoare? În acest scop, ați luat în considerare și posibilitatea de a propune majorarea cifrelor de școlarizare repartizate universităților de medicină și a numărului de posturi pentru rezidenți începând cu anul de învățământ 2023-2024?
  6. Cum intenționați să stimulați absolvenții universităților de medicină pentru a se orienta în carieră către specializările la care sistemul nostru sanitar înregistrează deficit de personal?„.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here