Vicepremierul și Ministrul Mediului, Daniel Constantin va participa marţi, 28 februarie, la reuniunea Consiliului de Mediu al Uniunii Europene, care reunește miniștrii mediului din Statele Membre. Ministrul Mediului urmează să dezbată alături de omologii săi subiectele menționate în agenda prestabilită a Consiliului de Mediu de la Bruxelles.

Principalele subiecte de discuție vor fi:
1. Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei
2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu. Discuția va avea în vedere obținerea unui acord la nivelul consiliului (poziție comună) cu privire la regulile care vor guverna modul în care operatorii economici vor contribui la atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030 față de nivelul din 1990.
2. Implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă: Implicații pentru politica de mediu a UE. Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă reconsideră mediul ca fiind unul dintre principalele repere în dezvoltarea la nivel global. În acest moment, România este în curs de elaborare a setului de obiective de dezvoltare durabilă care vor stabili prioritățile de acțiune la nivel național.
3. Înverzirea semestrului european și evaluarea implementării legislației și politicii de mediu.
România în calitate de stat membru este obligată să pună în aplicare politicile și legislația de mediu. În acest moment, Ministerul Mediului implementează programe de creștere a eficienței
implementării legislației de mediu cu efecte în diminuarea emisiilor de poluanți în mediu (aer, apă, sol) și reducerea cantității de deșeuri.

Consiliul este principalul organism de decizie al Uniunii Europene și are rolul de a supraveghea
dezvoltarea durabilă armonioasă și echilibrată a activităților economice și sociale cu respectarea legislației și standardelor pentru protecția mediului. Pentru a asigura acest lucru, se are în vedere păstrarea calității factorilor de mediu, sănătății umane, utilizarea rațională a resurselor naturale și promovarea la nivel internațional a măsurilor de soluționare a problemelor din domeniul mediului.

Comments

comments