Dacă vi s-au ars electrocasnicele, operatorul de distribuţie vă despăgubeşte contravaloarea reparaţiei produsului stricat

Daca vi s-au ars electrocasnicele, operatorul de distributie va despagubeste contravaloarea reparatiei produsului stricat.

In acord cu cadrul legislativ si de reglementare in vigoare, in cazul deteriorarii aparaturii electrocasnice generate de un nivel necorespunzator al tensiunii de alimentare al consumatorilor, operatorul de distributie este implicat in solutionarea si despagubirea reparatiei aparatului deteriorat.
Este important de mentionat faptul ca procedura se aplica numai in cazul persoanelor fizice (consumatori casnici), persoanele juridice putand fi despagubite numai in conformitate cu clauzele prevazute in contractul de furnizare incheiat.

Cand se acorda despagubiri?
Consumatorii casnici au dreptul sa primeasca despagubiri pentru deteriorarea unor echipamente electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din cauza operatorului de distributie care sunt confirmate de evidentele operative ale acestuia sau sunt sesizate de cel putin 3 consumatori.
Pasii de parcurs pentru a fi despagubiti:
1. Sesizati in scris furnizorului/ operatorului de distributie faptul ca aparatele electrocasnice au fost deteriorate si solicitati acordarea de despagubiri ca urmare a deteriorarii acestora, in termen de 3 zile lucratoare de la data producerii evenimentului, cu mentionarea datei si orei acestuia;
– Cererea va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte cele reclamate, o lista cu receptoarele deteriorate, inclusiv o estimare a prejudiciului provocat.
– Termenul standard de raspuns pentru reclamatiile privind producerea de daune consumatorului este de 15 zile calendaristice.
2. Daca evenimentul reclamat se confirma si Comisia de Analiza s-a prezentat la domiciliul dumneavoastra pentru incheierea Procesului Verbal de constatare, atunci veti primi o adresa prin care sunteti invitati sa participati la intalnirea cu Comisia de Conciliere (instituita la nivelul operatorului de distributie), unde, impreuna cu dumneavoastra, se va incheia o Nota de Conciliere referitoare la aparatura electrocasnica defecta;
3. In termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data incheierii Notei de Conciliere, prezentati-va la adresa sediului Comisiei de Analiza (adresa comunicata solicitantului cu ocazia vizitei la domiciliu), cu toate documentele justificative, in original, reprezentand contravaloarea reparatiei/ achizitiei;

Documentele justificative sunt:
– factura si chitanta de plata, sau factura si bonul fiscal;
– documentul eliberat de service-ul care a realizat reparatia, din care sa reiasa faptul ca aparatul reparat s-a defectat din cauza parametrilor necorespunzatori ai energiei electrice de alimentare;
– in situatia receptoarelor deteriorate care nu mai pot fi reparate, se primeste contravaloarea unui receptor cu aceleasi caracteristici cu cel care nu se mai poate repara, proportional cu diferenta dintre durata medie de utilizare si perioada de functionare pana la momentul deteriorarii. Pentru noul receptor, pe langa factura si chitanta de achizitie sau factura si bonul fiscal de achizitie, va fi adus ca si document justificativ o nota de constatare de la o societate specializata, in care se precizeaza faptul ca receptorul deteriorat nu mai poate fi reparat.

Cand nu se acorda despagubiri?
Cand aparatura deteriorata este de tipul (lampi electrice si receptoare electrotermice: radiatoare, calorifere, plite electrice – fara componente electronice);
In cazul deteriorarii unor receptoare electrice din gospodarie, dupa o furtuna cu descarcari atmosferice (conditii meteo deosebite);
Nu se platesc despagubiri pentru receptoarele radio si/ sau TV deteriorate, atunci cand consumatorul a solicitat scutire de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune/ radiodifuziune;

Operatorul de distributie nu raspunde pentru daune, daca intreruperea furnizarii energiei electrice sau calitatea necorespunzatoare a energiei electrice se datoreaza urmatoarelor cauze:
– situatii de forta majora;
– daunele sunt cauzate de intreruperi planificate notificate conform standardului de performanta;
– intreruperi accidentale ca urmare a functionarii protectiilor in caz de incident sau deranjament;
– interventii neautorizate in instalatiile electrice;
– incidentul a fost cauzat de catre consumator, ca urmare a unor actiuni proprii sau a starii necorespunzatoare a instalatiei de utilizare.

Cum sa iti protejezi electrocasnicele – cateva recomandari:
Folositi un prelungitor cu protectie la supratensiune;
Achizitionati un stabilizator de tensiune;
Echipati tabloul de distributie aferent instalatiei de utilizare cu dispozitive electronice de protectie impotriva supratensiunilor;
Scoateti din priza receptoarele electrocasnice pe perioada descarcarilor atmosferice puternice, sau cand locuinta nu este locuita o perioada mai mare de timp.

Departamentul Relatii Publice, Brand si Marketing
CEZ Romania

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here