Curiozităţi statistice ale Argeşului. Ştiaţi că în judeţul Argeş…

・ resursele de muncă în anul 2016 au fost de 374,1 mii persoane, din care 194,8 mii persoane de sex masculin şi 179,3 mii persoane de sex feminin?

・ populaţia activă civilă a fost în 2016 de 256,7 mii persoane, din care 136,4 de sex  masculin şi 120,3 de sex feminin?

・ populația ocupată civilă în anul 2016 era de 244,6 mii persoane, din care 115,4 erau de sex feminin?

・ la sfârșitul anului 2016 populația ocupată civilă era în industria prelucrătoare de 77,5 mii
persoane, în agricultură de 48,8 mii persoane, în comerţ de 28,5 mii persoane, cele mai puține persoane aparținând activităților de tranzacții imobiliare 0,9 mii persoane?

・ numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii aprilie 2018 era de 8936 persoane, din
care 3967 erau de sex feminin; din total șomeri înregistrați 7036 persoane erau șomeri
neindemnizați (2849 persoane de sex feminin)?

・ în anul 2017 cheltuielile cu protecția socială a șomerilor au fost de 24.158.675 lei, din care plăți pentru stimularea absolvenților au fost în valoare de 245.58 lei?

・ în anul 2017 pentru combaterea marginalizării sociale au fost cheltuiți 113.239 lei?

・ numărul pensionarilor era în trimestrul I 2018 de 146.757 din care 6.784 erau pensionari
agricultori?

Comments

comments