Consiliul Superior al Magistraturii propune modificarea Regulamentului de aplicare a Legii privind executarea pedepselor.

Astfel, deţinuţii care publică lucrări ştiinţifice trebuie să dea o declaraţie conform căreia ei sunt autorii. De asemenea, CSM propune verificarea cunoştinţelor de tehnoredactare ale persoanei private de libertate, pentru situaţia în care aceasta urmează să-şi tehnoredacteze personal lucrarea.

În cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 30 de zile executate pentru fiecare lucrare, invenţie sau inovaţie.

Comments

comments