Creştere îngrijorătoare a cantităţii de deşeuri ridicate din mediul rural

Judeţul Argeş este printre puţinele judeţe în care Sistemul integrat de management al deşeurilor solide funcţionează în parametri optimi. Toate cele 102 localităţi ale judeţului sunt acoperite cu servicii de salubritate, este asigurată trasabilitatea deşeurilor iar tratarea, valorificarea şi depozitarea acestora se face în mod controlat la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Albota.

Odată cu extinderea colectării organizate în întreg mediul rural al judeţului, a apărut şi o situaţie îngrijorătoare:
・ au crescut cantităţile de deşeuri menajere colectate, mult peste nivelul de generare pe cap de locuitor
・ în pubele/containere regăsim cenuşă, bălegar, crengi, bolovani, fructe, iarbă, vrejuri de fasole sau alte resturi vegetale ce nu au căuta aici.

„Acest lucru generează costuri suplimentare pentru colectare şi transport şi tratare/depozitare iar în final acestea se vor regăsi în facturile plătite de autoritatea locală sau cetăţean. În plus, vom plăti penalităţi pentru fiecare tonă de deşeu depozitată. Astfel, mai multe primării au primit deja din partea operatorilor de salubritate facturi majorate pentru cantităţile suplimentare colectate” ne-a declarat Gabriel Moiceanu, director executiv ADI SERVSAL ARGEŞ.

Cum putem evita acest lucru?

・ UAT-urile trebuie să aprobe planul privind gestionarea corectă a deşeurilor la nivel local, plan care a fost transmis de către ADI Servsal Argeş către toate administraţiile locale, în format electronic.
・ Prin adoptarea planului de măsuri vom impune o practică unitară la nivel de judeţ: interzicem aruncarea în pubelele din gospodării a deşeurilor de grajd, a pământului şi pietrişului şi a deşeurilor de materiale de construcţie.
・ Folosind compostoarele individuale oferite gratuit de către ADI Servsal Argeş gospodăriilor din mediul rural pentru devierea de la depozitare a resturilor vegetale biodegradabile
・ Colectarea separată a deşeurilor reciclabile în saci special inscriptionaţi şi respectarea graficului de ridicare a deşeurilor agreat de primărie şi operator.
・ Deşeurile voluminoase vor fi ridicate semestrial, înainte de sărbătorile pascale şi în perioada curăţeniei de toamnă (Sfântul Dumitru).

„Numai dacă depunem eforturi comune şi ne asumăm responsabilităţile ce ne revin fiecăruia (UAT, operator, ADI) vom reuşi să evităm costurile suplimentare şi ne vom atinge obiectivele” mai spune Gabriel Moiceanu.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here