Costuri mai mici pentru salubritate în comunele din sudul judeţului după alegerea unui nou operator

0
515

Miercuri, 29 iunie, a fost semnat, între ADI SERVSAL Argeș și SC FINANCIAR URBAN SA, contractul de delegare pentru activitatea de colectare și transport deșeuri municipale din zona Costești și zonele limitrofe.

Alegerea și delegarea operatorului economic pentru zonele Costești și Curtea de Argeș reprezintă ultima activitate din cadrul proiectului privind Managementul integrat al deșeurilor în județul Argeș. Astfel, județul nostru devine cel de al IV-lea din ţară care are acoperit, în proporție de 100%, serviciul de salubritate, potrivit tuturor normelor europene şi primul care are tarife diferenţiate pentru cei care colectează selectiv deşeurile.

Selectarea operatorului s-a făcut prin licitaţie publică, potrivit normelor legale în vigoare, respectiv OG 34/2006. Toate documentele ce au stat la baza procedurii sunt publice, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) şi pot fi consultate oricând, de oricine.

Costurile serviciului vor fi următoarele:
・    pentru populaţie mediu urban: 4,92lei taxă/persoană sau 5,51 lei tarif/persoană
・    pentru populaţie mediu rural: 2,52 lei taxă/persoană sau 3,18 lei tarif/persoană.
Astfel, tarifele și taxele vor fi mai mici decât cele practicate în momentul de faţă.

Costurile sunt valabile în condiţiile în care cetăţenii selectează deșeurile la sursă și deviază deșeurile biodegradabile în compostoare individuale, puse la dispoziţie gratuit de către ADI Servsal Argeș. Beneficiarii vor avea obligaţia să selecteze deşeurile conform legii, în caz contrar urmând să plătească un tarif mai mare și pot fi chiar amendaţi, conform reglementărilor legale.

„Reuşita scăderii acestor taxe/tarife se datorează şi investiţiilor realizate de Consiliul Judeţean Argeş, în infrastructură specifică, respectiv utilaje, staţii de transfer, platforme de tratare mecanică şi biologică pentru deşeurile compostabile, precum şi în echipamentele de precolectare, recipienţi. Perioada de mobilizare pentru operator este de 60 de zile, timp în care toate UAT-urile (Primăriile) trebuie să adopte, prin HCL, cuantumul taxelor/tarifelor  rezultate în urma licitaţiei și modalitatea de colectare a acestora” a declarat Gabriel Moiceanu, director executiv Servsal Argeş.

Pentru zona de nord, respectiv Curtea de Argeș și comunele limitrofe, la licitaţie s-au înscris trei firme: SC BRAI CATA SRL, SC FINANCIAR URBAN SRL şi SC SALUBRIS SA. Firma SC BRAI CATA SRL a fost eliminată în prima fază a licitaţiei pentru că nu a răspuns solicitărilor de clarificări privind situaţia financiară (cazier fiscal şi scrisoarea de garanţie bancară), aşa cum prevede legea, ridicând astfel probleme de bonitate incompatibile cu cerinţele legale.

Alegerea între celelalte două firme rămase în competiţie a fost făcută pe criteriul, de asemenea impus de legislaţia în vigoare, al preţului cel mai mic. Pe ambele zone tarifele/taxele rezultate din licitaţie sunt mai mici decât cele practicate la momentul actual. Menţiune. Pentru zona Curtea de Argeș câştigătorul licitaţiei este tot SC FINANCIAR URBAN SRL, însă rezultatul a fost contestat de SC SALUBRIS SA. Plângerea a fost înaintată Consiliului Naţional pentru Soluţionare a Contestaţiilor, care urmează să se pronunţe în termen de maximum 20 de zile. În funcţie de decizia CNSC, se va proceda la semnarea contractului sau reluarea licitaţiei pentru aria respectivă.

„În concluzie, pe acest proiect, judeţul Argeș a finalizat și recepţionat lucrările în termenele stabilite, nu a fazat lucrări pentru perioada următoare de finanţare iar la raportul final se poate consemna închiderea cu succes a acestei etape. Personal consider că este o reușită a Consiliului Judetean Argeș și a autorităţilor locale din cadrul A.D.I. Servsal Argeș, care au dat dovadă de înţelegere și înţelepciune în implementarea proiectului. Felicit în egală măsură Unitatea de Implementare a Proiectului pentru modul responsabil în care a lucrat pentru implementare. Urmează o perioadă dificilă în implementarea operaţională în care trebuie să dovedim funcţionalitatea acestor investiţii, să atingem indicatorii prevăzuţi în Memorandumul de Finanţare și anume acoperirea cu servicii de colectare 100% aria judeţului, respectiv atingerea ţintelor de deviere de la depozitatre prin reciclare, reutilizare, compostare și coincinerare, în paralel cu creșterea calităţii serviciului și încadrarea în gradul de suportabilitate al costului” mai spune Gabriel Moiceanu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here