Coremi și G1-Războieni, zonele marginalizate ale orașului, refăcute cu bani europeni. Reabilitarea va costa peste 7,6 milioane lei. Joi, 14 mai 2020, a fost semnat Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bloc G1, cartier Războieni și zona bloc Coremi, Bd. Petrochimiștilor)”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul specific 4.3. „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.666.702,62 lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată este de 7,513,368.55 lei, sumă care reprezintă 98 % din valoarea cheltuielilor eligibile, contribuția proprie fiind de 153,334.07 lei, iar durata de implementare a acestuia este de 30 luni.

Activitățile propuse în cadrul proiectului vizează:

– reamenajarea spațiilor verzi din proximitatea blocurilor G1 și Coremi, prin salubrizarea zonelor vizate;

– reabilitarea aleilor pietonale și a trotuarelor aferente străzilor din zona bloc G1 și zona Coremi;

– amenajarea a trei locuri de joacă pentru copii, amplasate în diferite zone ale comunității marginalizate, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale pentru copii și adulți – loc de joacă strada Decebal, loc de joacă și teren multifuncțional în incinta Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima”, loc de joacă bloc Coremi;

– reabilitarea aleii Naum Râmniceanu;

– reabilitare canalizare pluvială, aferentă străzilor: Decebal, Naum Râmniceanu și zona bloc Coremi;

– modernizarea iluminatului public: sistemul se va aduce la standarde europene, cu respectarea indicatorilor de performanță și a cerințelor impuse în domeniul eficienței energetice;

– reconversia căminului școlar Corp C5 al Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima” în Centru Multifuncțional Comunitar.

Comments

comments