Începând cu 27 octombrie 2016, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contribuţia la pensii pentru ultimii 5 ani.

Conform Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care nu are calitatea de pensionar, nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public sau nu au avut obligaţia asigurării în sistemul public pentru perioada pentru care se solicită asigurarea.

Aceasta poate încheia un contract de asigurare cu Casa Judeţeană de Pensii Argeş şi plăteşte o sumă egală cu nivelul contribuţiilor din fiecare an, actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.

Perioada maximă pentru care poate fi plătită retroactiv această sumă este cinci ani, dar se pot încheia contracte de asigurare şi pentru perioade mai mici. Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială şi ultimii cinci ani anterior acestei date.

Persoanele interesate, pot încheia un contract de asigurare sociala până la data de 27 aprilie 2017.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reşedinţa pesoanei interesate, sau, după caz, a mandatarului.

Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale, corespunzătoare condiţiilor normale de muncă. Baza lunară de calcul o reprezintă valoarea unui salariu minim brut pe ţară, garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare din lună/lunile pentru care se solicită asigurarea.

Astfel, contribuţia de asigurări sociale datorată pe ultimii cinci ani în raport cu salariul minim brut pe ţară, se calculează astfel:

・    pentru anul 2011, se va datora o contribuţie de asigurări sociale de 31,3% aplicată asupra bazei lunare de calcul de cel puţin 670 lei, actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de INS.
・    pentru perioada ianuarie 2012 –€・ianuarie 2013, se va datora o contribuţie de asigurări sociale de 31.3% aplicată bazei lunare de calcul de cel puţin 700 lei, actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de INS.
・    pentru perioada februarie 2013 –€・iunie 2013, se va datora o contribuţie de asigurări sociale de 31.3% aplicata bazei lunare de calcul de cel putin 750 lei, actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de INS.
・    pentru perioada iulie 2013 – decembrie 2013, se va datora o contribuţie de asigurări sociale de 31.3% aplicată bazei lunare de calcul de cel puţin 800 lei, actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de INS.
・    pentru perioada ianuarie 2014 –€・iunie 2014, se va datora o contribuţie de asigurări sociale de 31.3% aplicată bazei lunare de calcul de cel puţin 850 lei, actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de INS.
・    pentru perioada iulie 2014 –€・septembrie 2014 se va datora o contribuţie de asigurări sociale de 31.3% aplicată bazei lunare de calcul de cel puţin 900 lei, actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de INS.
・    pentru perioada octombrie 2014 – decembrie 2014, se va datora o contribuţie de asigurări sociale de 26.3% aplicată bazei lunare de calcul de cel puţin 900 lei, actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de INS.
・    pentru perioada ianuarie 2015 –€・iunie 2015, se va datora o contribuţie de asigurări sociale de 26,3% aplicată bazei lunare de calcul de cel puţin 975 lei, actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de INS.
・    pentru perioada iulie 2015 –€・aprilie 2016, se va datora o contribuţie de asigurări sociale de 26,3% aplicată bazei lunare de calcul de cel puţin 1.050 lei actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de INS.
・    pentru perioada mai 2016 –€・decembrie 2016, se va datora o contribuţie de asigurări sociale de 26,3% aplicată bazei lunare de calcul de cel puţin 1.250 lei, actualizată cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de INS.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe, dar nu mai târziu de data de 27 aprilie 2017.

Persoanele interesate se pot adresa la Casa Judeţeană de Pensii Argeş, Serviciul evidenţă contribuabili, intrarea B, etajul I, ghişeul nr.3. Aceştia vor prezenta copia actului de identitate şi vor completa o declaraţie pe propria raspundere (formular tipizat) din care rezultă că:
・    nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
・    nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia pentru perioada pentru care se solicită asigurarea;
・    nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada pentru care se solicită această asigurare.

Comments

comments