Persoanele fizice, persoanele juridice, entităţile fără personalitate juridică, precum şi sediile secundare care au obligaţia înregistrării ca plătitori de impozit pe salarii, care nu depun în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare declaraţia de înregistrare fiscală vor fi înregistrate fiscal din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

Procedura de înregistare fiscala din oficiu nu se va aplica persoanelor fizice care detin cod numeric personal si sunt supuse impozitului pe venit, cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara actvitati economice în mod independent sau exercita profesii libere.

În acest sens, s-a întocmit “Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea unei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect care nu si-a îndeplinit obligatia de înregistrare fiscala conform legii”.

*  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparenţa decizionala. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “廚onf.Legii nr.52/2003”・ la urmatoarele adrese:

·        Prin scrisori la adresa poştala: Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate  de presa aflat pe site-ul instituţiei.

Comments

comments