Miercuri, 30.10.2013, ora 14.00, la sala de şedinţe a Primăriei Topoloveni consilierii locali se întâlnesc pentru a participa la şedinţa ordinară a lunii octombrie. Cu acest prilej dezbat în vederea aprobării următoarele proiecte de hotărâri:
·    Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Orasului Topoloveni în anul 2013; ·    Desemnarea  de reprezentanti ai Consiliului Local al oraşului Topoloveni care să facă parte din Consiliul de Administraţie (CA) şi respectiv din Comisia pentru Evaluarea şi Asiguarea Calităţii (CEAC) din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Topoloveni,  pentru anul şcolar 2013-2014;
·    Efectuarea unei cheltuieli din bugetul local în sumă de 17.369,95 lei pentru executarea lucrărilor de conservare, pe timpul iernii, la monumentul istoric ce constituie obiectul Proiectului ”Consolidare-restaurare şi valorificare turistică Biserica Adormirea Maicii Domnului din Goleştii-Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş”;
·    Transformarea unor funcții publice de execuție vacante în funcții publice de nivel superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în cadrul autorităților administrației publice locale ale UAT Orașul Topoloveni; rectificarea organigramei și statului de funcții ale structurii funcționale a autorităților, conform modificărilor intervenite;
·    Aprobarea Raportului privind modul de colectare a veniturilor proprii ale bugetului local, la data de 30 septembrie 2013;
·    Necesitatea, oportunitatea şi aprobarea  realizării Proiectului ” „ÎNFIINŢARE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN ORAŞUL TOPOLOVENI, JUDEŢUL ARGEŞ” ; proiect ce urmează a fi elaborat  şi depus spre finanţare în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară (AP5) – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie (DMI 5.3) – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora;
·    Stabilirea amplasamentului  Proiectului „€・ÎNFIINŢARE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN ORAŞUL TOPOLOVENI, JUDEŢUL ARGEŞ”・;
·    Aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul  „€・ÎNFIINŢARE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN ORAŞUL TOPOLOVENI, JUDEŢUL ARGEŞ”・
·    Aprobarea cheltuielilor Proiectului „€・ÎNFIINŢARE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN ORAŞUL TOPOLOVENI, JUDEŢUL ARGEŞ”・;
·    Actualizarea patrimoniului public aferent serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare-UAT Oraşul Topoloveni, concesionat Operatorului Regional SC APA CANAL 2000 SA în baza Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă şi Canalizare.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI