Joi, 26 ianuarie 2017, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali din Topoloveni s-au întâlnit în ședința ordinară a consiliului local pe luna ianuarie. Pe ordinea de zi au fost, spre aprobare, următoarele proiecte de hotărâri, inițiate de primarul Gheorghiță Boțârcă:
– Raportul de activitate al Serviciului Public ”Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc ” al orașului Topoloveni, pe anul 2016;
– Programul activităților culturale ale Bibliotecii Orașului Topoloveni, pentru anul 2017;
– Organigrama și statul de funcții ale Casei de Cultură ”Pr. Ion Ionescu” Topoloveni, pentru anul 2017;
– Programul de activități al Casei de Cultură ”Pr. Ion Ionescu” Topoloveni, pentru anul 2017;
– Planul de lucrări de interes public local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de către beneficiarii venitului minim garantat – persoane apte de muncă;
– Numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap, în anul 2017;
– Utilizarea excedentului anual al bugetului local în anul 2016;
– Contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, pe anul 2016;
– Denumirea și cofinanțarea proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020” finanțat prin POIM, Axa Prioritară 3, Obiectivul specific ”Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației;
– Stabilirea, pentru anul 2017, a redevenței pentru concesiunea terenului în suprafață de 300 mp acordată prin Contractul de concesiune nr. 2913/01.04.2016, încheiat de Consiliul local Topoloveni cu persoană fizică, precum și pentru aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune;
– Achiziția imobilului – teren intravilan în suprafață de 11.856 mp, împreună cu construcțiile edificate pe acesta, situate în orașul Topoloveni, strada Blocurilor nr. 18, de la vânzătoarea S.C. Ars Nova 2000 S.R.L. București în vederea realizării unui campus școlar cu amenajare/edificare/extindere construcții, după caz, pentru Liceul Tehnologic Topoloveni;
– Clasificarea, ca străzi de categoria a IV-a, a unor drumuri de interes local neclasificat, precum și pentru atribuirea de denumiri acestor străzi;
– Actualizarea Inventarului domeniului public al orașului Topoloveni prevăzut ca Anexă nr. 6 la HGR nr. 447/2002;
– Transformarea a două funcții publice de execuție vacante de nivel superior în funcții publice de execuție vacante de nivel inferior din cadrul Serviciului Economic.

Comments

comments