Conferința WIREX 2019, găzduită la Iași. În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în perioada 25-28 iunie 2019, are loc la Iași, evenimentul „Săptămâna Regiunilor Inovative din Europa, cea de a 10-a ediție – WIREX 2019”.

Conferința WIREX 2019 – a fost deschisă de domnul Nicolae Hurduc, ministrul cercetării și inovării, la Palatul Culturii din Iași, alături de doamna Signe Ratso, director general adjunct la Comisia Europeană, Direcția Generală Cercetare și Inovare.

WIREX reprezintă principalul forum european pentru dezbateri privind politicile europene în domeniul dezvoltării regionale prin cercetare și inovare: sinergii între diferitele politici comunitare, naționale și regionale, precum și politici de inovare prin investiții în sectorul public și privat la nivel regional. Astfel, la conferință sunt prezente o mare parte din regiunile de dezvoltare ale Uniunii Europene.

Ministrul Nicolae Hurduc a susținut necesitatea dezvoltării de politici de strategie inteligentă regională care să corespundă realităților locale și regionale în context european, să existe sinergii între diferitele politici comunitare, naționale și regionale și să fie corelate, astfel încât să existe o complementaritate între instrumentele de aplicare în timp real (deocamdată sunt decalaje în timp), să aibă loc o simplificare administrativă și să fie folosite facilitățile oferite de tehnologia informației, modelul comunitar fiind de referință, să existe, pe cât posibil, reguli comune de implementare și să fie dezvoltat în continuare portalul unic de intrare pentru programele comunitare (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders).

În zilele de 25 și 26 iunie 2019, la sediile Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” și a Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, au avut loc două evenimente satelit la conferința WIREX 2019 privind „Noi oportunități de colaborare între actorii ecosistemelor de inovare regionale. Promovarea capacităților regionale și a dezvoltării teritoriale” și „Zi de informare – cum să scriem o propunere de succes la apelurile Partajarea Excelenței ale programului- cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020”.

WIREX este organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord- Est, cu sprijinul Comisiei Europene și a Ministerului Cercetării și Inovării.

Comments

comments