Spitalul Orășenesc Mioveni organizează concurs/examen pentru ocuparea postului specific Comitetului Director și anume Director Medical. Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Orășenesc Mioveni, str. Bd. Dacia nr. 131 A, în data de 03 octombrie 2019, începând cu ora 09,00 și va cuprinde probă scrisă, probă de susținere a proiectului de management și interviul de selecție.

Criterii specifice: sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină; sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar; au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Orășenesc Mioveni – str. Bd. Dacia, nr. 131 A, Mioveni- Serviciul Resurse Umane, până la data de 25.09.2019, ora 14.00.

Informații cu privire la organizarea concursului, dosarul de înscriere, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Orășenesc Mioveni, temele proiectului – structura minimala a proiectului de management și bibliografia se găsesc și pe site-ul Spitalului Orășenesc Mioveni, respectiv www.spitalmioveni.ro și la serviciul RUNOS. Relații suplimentare la telefon: 0248/261108

Comments

comments