Concediul paternal se acordă tuturor salariaţilor, respectiv funcţionari publici şi personal contractual, în conformitate cu prevederile Legii nr.210/1999 şi ale H.G. nr.244/2000, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea nou-născutului.

Beneficiar al acestui concediu este tatăl copilului nou-născut care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de către acesta.

Durata concediului paternal este de 5 zile lucrătoare plătite şi se acordă la cerere în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, fiind justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a solicitantului. În situaţia în care tatăl copilului nou-născut a absolvit cursul de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu încă 10 zile lucrătoare, la un total de 15 zile lucrătoare, de acest drept tatăl beneficiind o singură dată.

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal, cursul de puericultură constă în prezentarea unor noţiuni elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. Cursul de puericultură este ţinut de către medicul de familie, în perioada de sarcină a mamei sau după naşterea copilului. În urma verificării noţiunilor dobândite, medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură. În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obţinerea atestatului în condiţiile verificării noţiunilor dobândite de către medicul de familie.

Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însuşirea noţiunilor şi cuprinde, împreuna cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul său de muncă, data eliberării, semnătura şi parafa medicului de familie.
În toate cazurile precizate mai sus în care se doreşte acordarea concediului paternal, se va avea în vedere că acesta poate fi solicitat de către cel îndreptăţit doar la cerere, în scris şi doar în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului (justificat cu certificatul de naştere din care rezulta calitatea de tată a celui care solicită concediul paternal), angajatorul neputând refuza acordarea acestuia.

Ca urmare a suspendării prestării muncii de către salariat, în mod natural se suspendă şi plata salariului, tatăl copilului nou-născut beneficiind însa de o indemnizaţie pentru concediu paternal care se plăteşte din fondul de salarii şi este egală cu salariul corespunzător perioadei respective şi se include în veniturile impozabile ale salariatului. Indemnizaţia pentru concediul paternal plătit, egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază.

Comments

comments