Comisia Europeană validează eforturile eurodeputatului PSD Gabriela Zoană în privința problemei alocațiilor pentru copiii românilor care muncesc în Austria

Comisia Europeană validează eforturile eurodeputatului PSD Gabriela Zoană în privința problemei alocațiilor pentru copiii românilor care muncesc în Austria. Comisia Europeană a răspuns ieri interpelarii fomulate de eurodeputatul PSD Gabriela Zoană cu privire la situația care privește diminuarea cuantumului alocațiilor copiilor muncitorilor străini până la nivelul din țara de proveniență, discriminare care afectează zeci de mii de copii români ai căror părinți lucrează în acest stat.

Răspunsul comisarului european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, este unul care validează eforturile pe care le-a depus eurodeputatul român pentru ca statul austriac să revină asupra deciziei care afectează copiii români ai căror parinți lucrează în Austria.

Interpelarea pe care eurodeputatul roman a adresat-o Comisiei vine după declarația politică facută de Gabriela Zoană în plenul Parlamentului European, discursul fiind extrem de tranșant prin care lua apărarea copiilor românilor și acuza autoritățile austriece de discriminare:

€Am luat act cu îngrijorare de intrarea în vigoare a deciziei Parlamentului Austriei în legătură cu așa numita ”indexare” a alocațiilor plătite de statul austriac către cetățenii Uniunii Europene care lucrează în Austria, dar ai căror copii locuiesc în alte state. Această ”indexare” reprezintă, așa cum bine știți, o diminuare a nivelului acestor alocații pentru peste 130.000 de copii ai cetățenilor Uniunii Europene, cetățeni care lucrează în Austria și care, prin munca lor, aduc un plus economiei statului austriac. Două motive pentru care decizia pe care statul austriac a luat-o încalcă atât normele europene în vigoare, cât și principiile egalității și nediscriminării în interiorul Uniunii Europene:

– Articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene care stipulează faptul că se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe orice fel de motive.

În acest context, Parlamentul Austriei a încălcat, cu bună știință, prevederile acestui articol, transformând copiii cetățenilor Uniunii Europene în copii de ranguri diferite. Este inacceptabil într-o Uniune Europeană așa cum cu toții ne-o dorim.

– Cetățenii din alte țări europene care lucrează pe teritoriul Austriei plătesc aceleași taxe ca și muncitorii austrieci. În aceste condiții, de ce ar primi din partea statului austriac, în total, pentru alocațiile copiilor, cu circa 100 milioane Euro mai puțin decât cei austrieci?

Nu este aceasta o încălcare a principiilor dreptului muncii? Nu este aceasta o încălcare a drepturilor cetățenilor europeni?”

La interpelarea adresata de eurodeputatul PSD:

€În Austria a intrat în vigoare, la 1 ianuarie 2019, legea privind ajustarea nivelului alocațiilor pentru copiii nerezidenți ai cetățenilor europeni care lucrează în Austria în funcție de costul mediu al vieții din țara de rezidență a copilului. O asemenea decizie contravine principiilor pe care se bazează Uniunea Europeană și creează o discriminare clară în ceea ce privește cetățenii altor state membre, inclusiv români, care plătesc aceleași taxe în Austria ca și cetățenii acestui stat și, ca atare, trebuie să se bucure de un tratament egal cu aceștia din perspectiva drepturilor corelative.

Va aplica Comisia Europeană sancțiuni împotriva Austriei? A luat act Comisia de caracterul neechitabil și contrar valorilor UE al acestei legi austriece?

Ce are în vedere Comisia pentru ca Austria să respecte libertățile fundamentale de liberă circulație în cadrul Uniunii Europene și accesul egal al lucrătorilor europeni la beneficiile sociale corelative muncii prestate, dar și să asigure un tratament corect, echitabil și nediscriminatoriu pentru toți cetățenii europeni care lucrează în această țară?”

de la nivelul Comisiei Europene, prin vocea comisarului Marianne Thyssen, europarlamentarului român i s-au dat garanții că orice cetățean european are dreptul la aceleași prestații sociale, indiferent de locul de reședință al copiilor.

€În temeiul regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, lucrătorii mobili care contribuie la sistem în statul membru în care sunt încadrați în muncă, în același mod ca și lucrătorii locali, au dreptul la aceleași prestații, indiferent de locul de reședință al copiilor. Aceasta este o expresie a principiului egalității de tratament, care este un element esențial al pieței unice.

La 25 ianuarie 2019, Comisia Europeană i-a trimis Austriei o scrisoare de somare pentru nerespectarea normelor UE privind coordonarea securității sociale (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 ) și privind libera circulație a lucrătorilor (Regulamentul (UE) nr. 492/2011 ), prin care se deschide oficial o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva acestui stat membru .

Comisia Europeană consideră că legislația austriacă prin care se introduce un mecanism de indexare a prestațiilor familiale și a reducerilor fiscale familiale pentru lucrătorii mobili și transfrontalieri din Austria care au copii cu reședința în alt stat membru al UE contravine articolului 4 (principiul egalității de tratament) și articolului 7 (renunțarea la clauza de reședință) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, precum și articolului 7 alineatul (2) (egalitatea de tratament în ceea ce privește avantajele sociale și fiscale) din Regulamentul (UE) nr. 492/2011.

La 25 martie 2019, Comisia Europeană a primit un răspuns din partea autorităților austriece, pe care îl evaluează în prezent.

Eurodeputatul Gabriela Zoană depune, împreună cu membrii delegației PSD din Parlamentul European, constant eforturi pentru a anula inițiativa oficialităților austriece de a discrimina copiii muncitorilor străini care lucrează în Austria.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here