Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri pentru 2023 în cadrul programului Erasmus+, în valoare de 4,2 miliarde EURO!

Orice organism public sau privat care își desfășoară activitatea în domeniile educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare. 

Comisia a lansat astăzi cererea sa de propuneri pentru 2023 în cadrul programului Erasmus+. Cu un buget anual de 4,2 miliarde EUR, Erasmus+ își sporește sprijinul pentru incluziune, cetățenie activă și participare democratică, precum și pentru transformările verde și digitală în UE și la nivel internațional.

Dată fiind caracteristica sa emblematică a mobilității, anul viitor programul va continua să sprijine deplasarea elevilor a studenților din învățământul superior și din învățământul profesional și tehnic (EFP), a cursanților adulți, a tinerilor care participă la programe de învățare non-formală, a educatorilor și a personalului, peste granițe și în direcția unei experiențe educaționale și de formare la nivel european. Începând din 2023, programul va include o nouă acțiune de sprijinire a antrenorilor sportivi prin participarea lor la proiecte de mobilitate, extinzând oportunitățile de cooperare și învățare transeuropeană direct la organizațiile sportive locale de masă și la personalul acestora.

Programul se va ridica la înălțimea așteptărilor pe care le avem pentru 2023, oferind un sprijin semnificativ cursanților și personalului didactic care fuge din calea războiului din Ucraina, continuând să se străduiască să devină mai incluziv și bazându-se pe moștenirea Anului european al tineretului.

Sprijinul Erasmus+ vizează activități care contribuie la prioritățile programului în domenii precum școlile, învățământul superior și pentru adulți, EFP, precum și tineretul și sportul. Pe baza cererilor deschise de candidaturi pentru proiecte, orice organism public sau privat care își desfășoară activitatea în domeniile educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare, cu ajutorul agențiilor naționale Erasmus+ din toate statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program, precum și cu ajutorul Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură.

Întregul program Erasmus+ se axează pe patru priorități-cheie, printre care incluziunea și diversitatea. Organizațiile și participanții cu mai puține oportunități se află în centrul acestei priorități. Prin urmare, programul continuă să sprijine mecanismele de incluziune a participanților și resursele specifice pentru a elimina orice bariere din calea participării acestora.

Tot în 2023, în urma Anului European al Tineretului, programul va continua să se asigure că vocile tinerilor sunt auzite în Uniunea Europeană și în afara acesteia, în special printr-o intensificare a activităților pentru tineret finanțate prin Erasmus+. Pe lângă încurajarea, în toate sectoarele educaționale, a proiectelor care urmăresc să sprijine tranziția verde, programul continuă să urmărească neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon prin promovarea unor moduri de transport durabile și a unor comportamente mai responsabile din punctul de vedere al mediului.

În plus, programul va continua să sprijine dimensiunea tineretului în inițiativele și politicile existente. Totodată, proiectul și activitățile din cadrul cererii de propuneri Erasmus+ 2023 vor continua să contribuie la angajamentul UE în ceea ce privește perfecționarea și recalificarea, furnizând astfel o contribuție valoroasă la propunerea ca anul 2023 să devină Anul european al competențelor.

Context

Creat în urmă cu 35 de ani, Erasmus+ este unul dintre cele mai emblematice programe ale UE, bucurându-se până în prezent de aproape 13 milioane de participanți. Cu un buget total disponibil pentru Erasmus+ în perioada 2021-2027 în valoare de 26,2 miliarde EUR, la care se adaugă aproximativ 2,2 miliarde EUR din instrumentele externe ale UE, programul urmează să sprijine și mai mulți participanți și idei în Europa și în afara acesteia.

Comisia a lansat cererea de propuneri din cadrul cererii Erasmus+ pentru 2023, în urma adoptării programului anual de lucru pentru 2023.

Sursa: Comisia Europeană în România.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here