Consiliul Județean Argeș organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere,  vacantă, de șef serviciu, la Serviciul Legislativ și Transparența Decizională – Direcția Administrație Publică Comunități Locale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; absolvent de masterat în domeniul: admninistrație publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
să fie numit într-o funcție de clasa I; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 8 iunie, proba scrisă va avea loc pe 24 iunie, de la ora 11.00, iar proba interviu pe 26 va avea loc pe 26 iunie.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Argeș din Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, Județul Argeș, telefon 0248/217.800, interior 227.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI