Cine poate beneficia de ajutorul pentru încălzire oferit de Guvern în această iarnă

Anunț important acordare ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie! Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie: https://www.mmanpis.ro/anunt-important-acordare-ajutor…/

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei și suplimentele pentru energie se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.
La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE, POTRVIT LEGII nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, formular tip;

2. Adeverinţă de la registrul agricol privind locuinţa și detinerea de terenuri agricole si animale.

3. Acte doveditoare privind componenta familiei:
– copie acte de identitate soţ şi soţie;
– copii certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– copii acte de identitate pentru copii peste 14 ani;
– copie certificat de căsătorie;
– dacă un soţ este decedat se va prezenta copie certificat deces;
– dacă soţii sunt divorţaţi se va prezenta copie hotărâre divorţ definitivă şi irevocabilă;
– pentru persoanele necăsătorite declaraţie;
– în cazul copiilor adoptaţi se va prezenta hotărîre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei;
– în cazul copiilor aflaţi în plasament, Hotărâre judecătorească de plasament sau a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
– Hotarare judecatoreasca a instantei de tutela privind delegarea temporara a autoritatii parintesti, in cazul copiilor cu părinți plecați la munca în străinătate;
– în cazul studenților se va prezenta adeverință de student;

4. Veniturile se vor prezenta pentru toate persoanele majore din familie:
– adeverință de salariat cu venitul net realizat în luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii;
– cupon șomaj din luna anterioara depunerii cererii;
– cupon indemnizație handicap din luna anterioara depunerii cererii;
– adeverință/decizie eliberata de A.J.P.I.S. pentru cei care se află în creșterea copilului;
– cupon ajutor social din luna luna anterioara depunerii cererii;
– cupon alocație de plasament din luna luna anterioara depunerii cererii.

5. Declarație pe proprie răspundere ca nu realizează venituri (pentru persoanele majore din familie care nu realizează venituri).

6. Copie certificat înmatriculare autoturism, după caz.

7. Facturi de gaze naturale si de energie electrica (in copie).Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale, se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.