Potrivit unei decizii a Comisiei Fiscale Centrale, cetăţenii străini nerezidenţi în România, însă care deţin proprietăţi imobiliare în ţara noastră pentru care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor vor fi scutiţi de la plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.

Acest lucru se aplică doar dacă aceştia deţin deja o asigurare de sănătate într-una dintre ţările cu care România a semnat un acord bilateral de recunoaştere a asigurării sociale pentru boală şi maternitate. Cu alte cuvinte, cetăţenii străini nerezidenţi sunt scutiţi de la plata CASS pentru veniturile din chirii, dacă sunt asiguraţi în alte state.

Pentru ca cetăţenii străini să beneficieze de această scutire, aceştia trebuie să prezinte Fiscului român documentele justificative din care să rezulte calitatea de asigurat în celălalt stat.

Plata CASS a devenit obligatori şi pentru persoanele care obţin venituri din închirierea imobilelor de la 1 ianuarie 2015.

Comments

comments