Certificatele de naștere sau deces, în original, vor fi eliberate doar după încetarea stării de urgență

Certificatele de naștere sau deces, în original, vor fi eliberate doar după încetarea stării de urgență. 

În contextul prelungirii stării de urgenţă pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311/14.04.2020 a Decretului nr.240/2020, Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, anunță aplicarea unor măsuri dispuse de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București.

DECLARAREA ŞI ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

Pentru naşterile produse în unităţile medicale până la data intrării în vigoare a decretului (15.04.2020), în situaţia în care certificatul medical constatator al născutului viu a fost înmânat părinţilor, transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea naşterii, se face de oricare dintre părinţi pe adresa e-mail  -stare.civila@e-ep.ro, în termenul legal de de 30 de zile de la naşterea copilului.

Pentru naşterile produse după data de 15.04.2020 şi pentru cele produse până la aceasta dată, dar pentru care nu s-a transmis părinţilor certificatul medical constatator al născutului viu, transmiterea documentelor necesare înregistrării naşterii se va face de persoana desemnată din unitatea medicală unde s-a produs naşterea, tot prin intermediul mijloacelor electronice.

Documentele necesare pentru înregistrarea naşterii sunt:

–        Certificatul medical constatator al naşterii;

–        Actele de identitate ale părinţilor;

–        Certificatul de căsătorie, după caz.

–        Declaraţia unuia dintre părinţi cu privire la domiciliul minorului, dacă părinţii au domicilii diferite.

Documentul poate fi descărcat din link-ul http://e-ep.ro/formulare.html.

Serviciul de Stare Civilă va transmite electronic, unităţii medicale o Dovadă de înregistrare a naşterii, care va contine CNP-ul atribuit.

La încetarea stării de urgenţă:

–        Părinţii vor solicita eliberarea certificatului de naştere al nou–născutului.

–        Va fi preluată declaraţia de recunoaştere a copilului din afara căsătoriei dată în faţă ofiţerului de stare civilă sau a notarului public.

–        Declaraţia părinţilor cu privire la numele de familie al copilului, când aceştia au nume de familie diferite.

DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI

Declarațiile de căsătorie, nesemnate, se vor transmite exclusiv on-line, pe adresa de e-mail stare.civila@e-ep.ro, în perioada menționată în e-mailul primit ca urmare a programării on-line a căsătoriei.

Documentele pot fi descărcate din link-ul http://e-ep.ro/formulare.html.

Declarația va fi însoțită de următoarele documente prevăzute de lege:

– actele de identitate ale viitorilor soți;

– certificatele de naștere ale viitorilor soți;

– certificatele medicale prenupțiale;

– dovada încetării sau desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul (certificat de deces/sentință de divorț definitivă, irevocabilă/certificat de divorț);

– actele de identitate ale martorilor.

Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna și declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.

La oficierea căsătoriilor au acces în sala de oficiere numai viitorii soți și martorii. Pentru remedierea eventualelor neconcordanțe care pot apărea, este recomandat ca în e-mail să se menționeze și numerele de telefon ale viitorilor soți.

ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE DECES

  • Certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului vor fi transmise de către medicul care a constatat decesul la Serviciul Stare Civilă la fax nr.0348/430805 sau e-mail stare.civila@e-ep.ro.
  • Adeverința de înhumare va fi transmisă de către ofițerul de stare civilă, prin fax sau e-mail, către medicul care a constatat decesul.
  • Certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență.

Documentul în baza căruia se face înhumarea/incinerarea persoanelor decedate este adeverința de înhumare.

Termenul de declararea a decesului :

–        3 zile calendaristice de la încetarea din viaţă a persoanei;

–        3 zile de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului,  dacă acesta a survenit din cauze violente.

În perioada stării de urgență nu se eliberează certificate de deces.

În termen de  cel mult 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă, instituţiile, autorităţiile publice şi persoanele fizice sunt obligate să depună documentele necesare înregistrării decesului,  în original, la serviciul de stare civilă care a înregistrat decesul.

Prin  Decretul nr. 240/14.04.2020 în Capitolul II – Domeniul stare civilă

Art.11 – Instituţiile şi autorităţile publice care, în exercitarea competenţelor prevăzute de legislaţia specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original şi /sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de oficiul de  stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ -teritoriale unde funcţionează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

Prin urmare, în vederea accordării ajutorului de deces, în cazul deceselor înregistrate în perioada instituirii stării de urgenţă, serviciul de stare civilă va transmite la solicitarea casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul persoanei decedate, extrasul pentru uz oficial de pe actul de deces prin fax sau poştă electronica, în termen de 24 ore.

Informatiile se regăsesc pe site-ul institutitei www.e-ep.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here