In urma deschiderii pietei, toti clientii au dreptul de a isi schimba furnizorul. Pentru ca un client informat este un client fara griji, este importanta cunoasterea tuturor aspectelor care vizeaza relatia cu furnizorul si serviciile puse la dispozitie de acesta, precum și diferentierea corecta intre serviciul de furnizare si cel de distributie a energiei electrice.

Schimbarea furnizorului reprezinta actiunea prin care, pe parcursul derularii unui contract, clientul decide, prin optiune liber exprimata, sa inceteze raportul contractual cu furnizorul actual si sa incheie contract de furnizare cu un alt furnizor. Procesul de schimbare a furnizorului se poate desfasura pentru unul sau mai multe locuri de consum apartinand clientului, este gratuit si vizeaza modificarea contractului de furnizare a energiei electrice, precum si a contractului de retea.

Pentru schimbarea furnizorului de energie electrica, clientul final are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, respectand conditiile contractuale. De asemenea, acesta are obligatia de a transmite furnizorului de energie electrica si operatorului de distributie la care este racordat locul de consum o notificare clara, care sa exprime fara echivoc decizia, cu cel putin 21 de zile anterior datei schimbarii furnizorului, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Pentru a incheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligatia de a transmite furnizorului nou urmatoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/ punctelor de masurare inscris pe factura de energie electrica, valoarea facturilor scadente si neachitate pana la data notificarii, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de retea, daca este cazul, precum si datele referitoare la puterile absorbite/cantitatile de energie electrică pentru care trebuie asigurata furnizarea energiei electrice si, dupa caz, alte documente prevazute in reglementarile in vigoare.

Noul contract de furnizare a energiei electrice este incheiat dupa ce clientul final si furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale. Ulterior, este necesar un transfer de informatii intre clientul final, noul furnizor si operatorul de distributie pentru a putea determina aspectele care vizeaza contractul de retea si implicit distributia energiei electrice.

Noul furnizor, respectiv clientul final, comunica operatorului de distributie, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea, respectiv transmiterea notificarii urmatoarele informatii: denumirea clientului final; adresa locului/ locurilor de consum; codul unic de identificare a punctului/ punctelor de masurare inscris/ inscrise pe factura de energie electrica; data propusa pentru intrarea in vigoare a noului contract de furnizare; perioada de valabilitate a contractului de furnizare incheiat cu clientul final; datele de identificare ale furnizorului nou; denumirea partii responsabile cu echilibrarea la care va fi alocat locul de consum; datele referitoare la puterile absorbite si cantitatile
de energie electrica pentru care trebuie asigurat serviciul de retea.

In termen de doua zile lucratoare de la primirea celor enumerate anterior, operatorul de distributie verifica si valideaza corectitudinea datelor si transmite atat catre clientul final cat si catre noul furnizor informatii la zi privind masurarea consumului de energie electrica: data si intervalul de timp al citirii indexului contorului corespunzator datei schimbarii furnizorului, luat in considerare pentru determinarea consumului de energie electrica realizat in baza contractului cu furnizorul actual si, respectiv a consumului de energie electrica ce se va realiza in baza contractului cu furnizorul nou; modul de determinare a indexului corespunzator datei schimbarii furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanta sau la fata locului; seria si tipul contorului existent, precum si constanta generala a grupului de masurare; data programata pentru inlocuirea contorului, in cazul in care este necesara aceasta operatiune; profilul de consum, daca este cazul.

De asemenea, operatorul de distributie transmite catre furnizorul actual notificarea pentru incetarea contractului de retea, daca este cazul, impreuna cu o serie de informatii care vizeaza in principal identificarea si caracteristicile locului de consum si al punctului de masurare a energiei electrice.
 
Operatorul de distributie are obligatia sa incheie cu furnizorul nou ori, dupa caz, in
conditiile legii, direct cu clientul final, in termen de 5 zile lucratoare de la transmiterea
datelor precizate anterior, contractul de retea pentru asigurarea serviciului de distributie a energiei electrice la locul de consum in cauza.

Noul contract de retea intra in vigoare si produce efecte la data intrarii in vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice. Mai multe informatii despre procedura de schimbare a furnizorului de energie pot fi regasite pe www.anre.ro sau pe www.cez.ro

Departamentul PR, Brand si Marketing
CEZ Romania

Comments

comments

DISTRIBUIȚI