CE, noi reguli pentru derogările privind speciile strict protejate. Măsura îl vizează direct pe ministrul Mediului din România

0
19
CE, noi reguli pentru derogările privind speciile strict protejate. Măsura îl vizează direct pe ministrul Mediului din România. „Comisia Europeană a anunțat ieri noi reguli privind derogările emise de Statele Membre pentru speciile strict protejate! Este o acțiune diplomatică care îl vizează de fapt direct pe ministrul Tanczos Barna care prin deciziile luate anul acesta periclitează viitorul României sălbatice” anunță ONG-ul Agent Green.
COMISIA EUROPEANĂ a publicat în 12.10.2021 un „Document de orientare privind protecția riguroasă a speciilor de animale de interes comunitar în temeiul Directivei Habitate”.
Documentul se concentrează asupra obligațiilor care decurg din articolele 12 și 16 din Directiva Habitate. Acestea instituie un sistem de protecție riguroasă pentru speciile de animale enumerate în anexa IV litera (a) la directivă, permițând în același timp o derogare de la aceste dispoziții în anumite condiții.
Documentul se bazează în principal pe hotărârile relevante ale CJUE și pe exemple de sisteme de protecție a speciilor existente în diferite state membre.
De exemplu, Comisia precizează ca în cazul în care o specie sau un habitat se răspândește ca atare într-o nouă zonă sau într-un nou teritoriu, acest teritoriu trebuie considerat ca făcând parte din aria de extindere naturală.
Se recomanda de asemenea utilizarea („verificării prin cele trei teste”) un sistem atent controlat pentru acordarea derogărilor:
1) demonstrarea unuia sau a mai multora dintre motivele enumerate la articolul 16 pentru a permite, în condiții de strictă supraveghere, după criterii selective și la un nivel limitat, prelevarea sau deținerea de anumite specimene din speciile enumerate în anexa IV, în număr limitat, stabilit de autoritățile naționale competente,
2) lipsa unei alternative satisfăcătoare,
3) asigurarea faptului că o derogare nu afectează negativ menținerea populațiilor la un stadiu corespunzător de conservare.
A fost încă o data subliniat principiul selectivității care arata ca că derogarea în cauză trebuie să aibă un efect foarte specific, vizând anumite exemplare dintr-o specie sau chiar un gen sau o clasă de vârstă a speciei respective (de exemplu, numai masculii maturi), cu excluderea tuturor celorlalte categorii, nefiind permisă o aplicare generală referitoare doar la un număr de exemplare dintr-o specie!
Comisia a mai precizat că în majoritatea cazurilor, măsurile de prevenire a daunelor asupra culturilor sau efectivelor de animale (cum ar fi utilizarea de garduri corespunzătoare, dispozitive de intimidare a faunei sălbatice, câini de pază a animalelor, păstoritul sau modificarea practicilor de gestionare a efectivelor de animale, precum și promovarea îmbunătățirii stării habitatelor sau a populațiilor-pradă din speciile în cauză) pot fi o alternativă satisfăcătoare la utilizarea derogărilor în temeiul articolului 16 alineatul (1) litera (b).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here