Ce lucrări va realiza ABA Argeş-Vedea în 2019, în judeţul Argeş. Administraţia Bazinală de Apă Argeş Vedea şi-a stabilit obiectivele de investiții pe care le va continua sau realiza de la zero în 2019, în județul Argeș. Directorul instituţiei, ing. Bogdan Gorunescu, a făcut publică acesată listă într-o conferinţă de presă organizată marţi, 26 martie.

Regularizare râu Cotmeana la Lunca Corbului și pârâu Vârtej, afluent al râului Cotmeana, în localitatea Băbana, județul Argeș
Valoare totală investiție: 2 735 185 lei
Lucrarea a fost demarată în anul 2018
Scopul investiției: executarea lucrărilor de protecție maluri a râului Vârtej și afluentului Cotmenița
Program de finanțare pentru anul 2019: 500 000 lei (sursa – buget de stat)

Regularizare pârâu Bascov, amonte de confluența cu râul Argeș, județul Argeș
Localități: comuna Bascov, comuna Cotmeana, comuna Drăganu
Număr de locuitori protejați: 10000
Valoare totală a investiție: 7 044 108
Lucrare demarată în anul 2018
Program de finanțare pentru anul 2019: 5 250 000 lei (sursa – buget de stat)
Capacități: recalibrare albie pe o lungime de 5 Km și apărări de mal pe o lungime de 1,8 Km
Scopul investiției: executarea lucrărilor de stopare a eroziunilor malurilor și recalibrarea albiei pârâului Bascov
Data începerii investiției: 2018

Extindere și reparație, Regularizare Valea Drăghici, județul Argeș
Localitate: Comuna Mihăiești
Număr de locuitori protejați: 1000
Valoare totală investiție: 4 000 000 lei
Lucrare demarată în anul 2018
Program de finanțare 2019: 2 500 000 lei (surse proprii)
Capacități: apărare de mal pe o lungime de 500 mmetri, 6 praguri de fund
Scopul investiției: Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie 2018
Data începerii investiției: 22.10.2018

Regularizare și consolidare râu Vedița în localitatea Vedea, județul Argeș
Comuna Vedea
Număr de locuitori protejați: 2000
Valoare totală a investiție: 2 168 883 lei
Lucrare demarată în anul 2011
Program de finanțare în anul 2019: 300 000 lei (sursa – buget de stat)
Scopul investiției: executarea lucrărilor de construcție în albia minoră și majorară a cursului râului Vedea

Regularizare pârâu Budeasa, comuna Budeasa, mal drept acumulare Mărăcineni, județul Argeș
Localitate: comuna Budeasa
Număr de locuitori protejați: 2000
Valoarea totală a investiție: 3.735.000 lei
În procedură de achiziție publică (Proiect tehnic, Construcție și Montaj).
Program de finanțare în anul 2019: 3.735.000 lei (surse proprii)
Capacități: Amenajare albie pe o lungime de 3,660 Km și protecție mal pe o lungime de 1,200 Km
Scopul investiției: Executarea lucrărilor de stopare a eroziunii malurilor pârâului Budeasa
Data începerii investiției: 2019

Amenajarea râului Argeș pe sectorul Barajului Golești – baraj Ogrezeni în vederea stabilizării albiei, județul Argeș
Localitațile în care se derulează proiectul: Căteasca și Leordeni
Valoarea totală a investiției: 3.500.000 lei
Program de finanțare 2019: 3.500.000 lei (surse proprii)
Data finalizării investiției: 2019
Capacitățile și lucrările care vor fi construite: 2 praguri de fund și apărare de mal pe o lungime de 100 m
Scopul investiției: stoparea fenomenului de erodare a talvegului râului Argeș în zona podului de pe DJ 703B, între localitatea Cătesca și localitatea Leordeni
Data începerii lucrărilor: 2019

Punerea în siguranţă a Barajului Goleşti,
Valoarea totală a investiției: 8.492.229 lei
Program de finanțare 2019 : 2.000.000 lei (surse proprii)
Scopul investiției: lucrări de reabilitare a barajului Golești (repararea betoanelor la suprastructură, refacerea căii pe pod, recondiţionarea parapetului pietonal, repararea trotuarelor, precum şi refacerea rampelor de acces în zonele cu degradări.
Data începerii lucrărilor: 2019

Comments

comments