Guvernul răspunde cetăţenilor.

Potrivit art. 5, punctul III din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare, persoana în căutarea unui loc de muncă este cea care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă prin mijloace proprii sau prin înregistrarea la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul.

Acelaşi act normativ prevede măsuri destinate stimulării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă. Astfel, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din categoriile menţionale, o subvenţie în sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI