Categoriile de persoane care vor beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani. Prin Legea nr.197/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 712/19.07.2021, se reduce vârsta de pensionare pentru personalul care a lucrat în unitățile de producție a energiei electrice si termice.

Potrivit acestui act normativ, categoriile de persoane vizate sunt cele care au desfășurat activități de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui.

Beneficiile aduse de această lege sunt:

  • reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 25 de ani activități în condițiile mai sus menționate;
  • utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 30 de ani activități în condițiile mai sus menționate.

Important!

Noile dispoziții se aplică doar pentru viitor, respectiv după 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României și NU conțin reglementări referitoare la:

  • asimilarea în condiții speciale a perioadelor realizate în condițiile menționate mai sus înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
  • recalcularea pensiilor aflate în plată.

Comments

comments