• În luna ianuarie 2017, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3168 lei, cu 2,7% mai mic decât în luna decembrie 2016.
 • Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2300 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 54 lei (-2,3%).
 • Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (6467 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1299 lei).

  Ianuarie 2017 comparativ cu Ianuarie 2016

  Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 18,4%. Indicele câştigului salarial real1 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 118,3%.

  Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

  Indicele câştigului salarial real a fost de 97,9% pentru luna ianuarie 2017 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 174,7%, cu 3,8 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna decembrie 2016.

  În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

  Ianuarie 2017 comparativ cu Decembrie 2016

  În luna ianuarie 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de luna precedentă ca urmare a acordării în luna decembrie 2016 a primelor ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe sau sărbători, al 13-lea salariu), drepturilor în natură şi ajutoarelor băneşti, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte) sau a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.

  Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
  – cu 31,9% în transporturi pe apă, respectiv cu 28,6% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
  – între 17,5% şi 23,5% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea altor mijloace de transport, colectarea şi epurarea apelor uzate, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  – între 12,0% şi 16,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, tranzacţii imobiliare, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea produselor textile, cercetare-dezvoltare, industria metalurgică, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor;
  – între 7,0% şi 11,5% în alte activităţi extractive, construcţii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, alte activităţi de servicii, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, extracţia minereurilor metalifere, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor (inclusiv activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare), transporturi terestre şi transporturi prin conducte.

  Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (inclusiv prime anuale şi pentru performanţe), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi de realizările de producţie ori de încasările mai mari (funcţie de contracte). Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (+50,9%), activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) (+39,0%), activităţi de editare (+18,5%).

  În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă ca urmare a aplicării prevederilor legale4 pentru personalul plătit din fonduri publice, astfel: învăţământ (+6,7%), administraţie publică (+3,7%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (+2,2%).

  Informaţii suplimentare se pot obţine:
  ・    accesând baza de date on-line TEMPO (începând cu data de 15 martie 2017):
  http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15
  ・    din Buletinul Statistic Lunar nr. 1 / 2017.

Comments

comments