Casa de Pensii Argeş, precizări privind drepturile de pensii pentru cadrele didactice

450 views

Precizări cu privire la data acordării drepturilor de pensie în situația cadrelor didactice titulare, ca urmare a încheierii anului de învățământ preuniversitar 2018 – 2019

Potrivit reglementărilor legislative din sistemul de învăţământ preuniversitar anul şcolar începe la data de 1 septembrie anul curent şi se încheie la data de 31 august anul următor.

În consecinţă, personalul didactic titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului şcolar, se pensionează la data încheierii anului şcolar, respectiv la data de 31 august a anului curent.

În situaţia în care, pentru anul şcolar următor, cadrul didactic nu mai beneficiaza de menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, nu i se mai aplică prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, fiind îndreptăţit la obţinerea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă.

Având în vedere:
・ dispoziţiile Legii nr. 263/2010 conform cărora, pensia pentru limită de vârstă se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi se acordă la cerere,
・ dispoziţiile Legii nr. 1/2011 conform cărora, personalul didactic titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului şcolar, se pensionează la data încheierii anului şcolar, data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului şcolar 2018-2019 este 01.09.2019.

Întrucât ziua de 01.09.2019 este zi nelucrătoare, în cazul acestor persoane dosarul de pensie pentru limită de vârstă se va depune pe data de 02.09.2019, iar drepturile de pensie se cuvin, se acordă şi se plătesc începând cu data de 01.09.2019.

În cazul persoanelor aflate în situaţia prezentată anterior care depun dosarul de pensie începând cu data de 03.09.2019, drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin, se acordă şi se plătesc de la data înregistrării cererii de acordare la casa teritorială de pensii.

Comments

comments