Casa Județeană de Pensii Argeș, precizări privind procesul de evaluare a dosarelor de pensie. 

În Monitorul Oficial al României nr.609/18.06.2021 a fost publicat Ordinul MMPS nr.487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, act normativ ce a intrat in vigoare începând cu data de 18.06.2021.

Procesul de evaluare a dosarelor în vederea recalculării constă în:
a) identificarea stagiilor de cotizare contributive, a stagiilor de cotizare asimilate și stagiilor de cotizare necontributive valorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată la data de 31 august 2023;
b) crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care, conform dispozițiilor legale în vigoare la data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, nu au fost valorificate/nu se valorifică la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.

În conformitate cu prevederile Ordinului MMPS nr.487/2021, adeverintele emise începând cu data de 18.06.2021 in vederea utilizarii datelor din acestea pentru crearea bazei de date, trebuie să respecte modelul de adeverință prevăzut în anexa care face parte din acest ordin.

Subliniem faptul că, si în cazul adeverințelor doveditoare emise anterior datei de  18.06.2021, veniturile lunare realizate brute sau nete, după caz, ce fac obiectul Ordinulului MMPS nr.487/2021, se utilizează pentru crearea bazei de date, doar daca se mentionează faptul că asupra acestora s-a datorat potrivit legii, contribuția de asigurări sociale de stat.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit,
expeditorului.

Va fi făcută distincția între tipurile de cereri referitoare la valorificarea adeverințelor privind veniturile lunare realizate brute sau nete, după caz, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, care vor fi depuse la casele teritoriale de pensii, astfel:
 cereri de recalculare depuse in temeiul art. 107 din Legea nr.263/2010, pentru
care se vor emite decizii administrative conform prevederilor legale,
 cereri depuse in vederea crearii bazei de date necesare operatiunilor de
evaluare, conform Ordinului MMPS nr.487/2021.

Comments

comments