Având în vedere contextul endemoepidemic, care a condus la restricţii în prezentarea pacienților cronici programabili la servicii medicale, CAS Argeș a stabilit inițierea unei sesiuni de contractare.

Contractarea va avea loc luna viitoare, urmând ca informațiile să fie comunicate pe site-ul instituției, www.casag.ro.

Intenția organizării acestei sesiuni de contractare este aceea de a pune la dispoziția asiguraţilor o plajă cat mai largă de servicii medicale performante. Prevederile legislative existente în materia asigurărilor sociale de sănătate permit Casei de Asigurari de Sănătate Arges să genereze contractarea pentru următoarele tipuri de asistențe medicale:

  • Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și acupunctură
  • Asistență spitalicească.

Furnizorii interesaţi să intre în relaţie contractuală cu CAS Arges vor trebui să urmărească, zilnic, pagina web a instituţiei pentru a afla programul de sesiune și documentele necesare.

De reţinut este faptul că, la contractarea și decontarea serviciilor medicale și medicamentelor cu noii furnizori, se vor avea în vedere sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, repartizat Casei de Asigurări de Sănatate Argeș  pentru anul 2021.

Comments

comments