Pe parcursul lunii martie 2017 va avea loc procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale la nivelul CAS Arges pentru anul 2017.

În aceasta perioada se incheie acte aditionale/contracte cu furnizorii autorizati si evaluati conform legislatiei in vigoare.

Contractarea se va desfasura dupa urmatorul calendar:
1. Depunerea documentelor in vederea contractarii 10-16.03.2017, pana la ora 16.00.
2. Verificarea cererilor si anuntarea prin afisare la avizier si pe site-ul institutiei a furnizorilor acceptati pentru contractare 17.03.2017.
3. Depunerea contestatiilor 20.03.2017 pana la ora 16.00, afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe site si la avizierul institutiei in data de 21.03.2017.
4. Negocierea clauzelor suplimentare si a valorilor de contract pentru asistenta spitaliceasca si transport sanitar 21-27.03.2017.
5. Negocierea clauzelor suplimentare si stabilirea punctajelor pentru asistenta ambulatorie de specialiate pentru reabilitare medicala si investigatii paraclinice 22-27.03.2017.
6. Depunerea contestatiilor privind punctajele acordate 28.03.2017, pana la ora 16.00; anuntarea punctajelor definitive 29.03.2017.
7. Incheierea contractelor/actelor aditionale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale 27-31.03.2017.

Lista cu documentele necesare pentru incheierea actelor aditionale/contractelor, pe domenii de asistenta medicala precum si formularele tipizate pot fi obtinute de pe pagina web a institutiei: www.casag.ro sau de la serviciile de specialitate.

Dosarele complete se vor depune la sediul CAS Arges din Pitesti, Bd. I.C.Bratianu, nr. 62, etaj 1.

Comments

comments