Casa de Asigurări de Sănătate Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:
– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Control;
– consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– consilier, clasa I, gradul profesional superior: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durută, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, specializarea ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.
– consilier, clasa I, gradul profesional superior: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, specializarea ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 20 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data interviului se va comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Compartimentul Resurse Umane din cadrul CAS Argeș din Piteşti, str. IC Brătianu nr. 62, judeţul Argeş, telefon 0248/285928, interior 2014.

Comments

comments