CAS Argeș organizează o nouă sesiune de contractare de servicii medicale. Se dau bani pentru recuperare și dispozitive medicale

Nouă sesiune de contractare organizată de CAS Argeș! Sunt alocate fonduri pentru următoarele tipuri de asistențe medicale:

  • asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie.
  • dispozitive medicale
    Furnizorii noi de servicii medicale, autorizaţi şi evaluaţi vor transmite cererile însoţite de documentele necesare contractării  la  adresa de e-mail secrgen@casag.ro.

Lista documentelor necesare pentru incheierea actelor aditionale/contractelor, precum si formularele tipizate, se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Argeș, dar se regasesc si pe site-ul institutiei, www.casag.ro.

În situaţia în care furnizorii vor depune cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul comunicat, nu vor desfăşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare.

Calendarul aferent procesului de contractare

Data Etapa in procesul contractarii
25.11.2022 Publicarea anunțului privind contractarea de către Casa de Asigurări de Sănătate Argeș
06.12.2022 Data de depunere si inregistrare a cererilor de contractare pentru anul 2022 insotite de documentele prevazute de legislatia in vigoare
7.12.2022 Publicarea, prin afisarea la sediul CAS Argeș și  pe site-ulwww.casag.ro  a furnizorilor care îndeplinesc / nu îndeplinesc conditiile de contractare pentru anul 2022.
8.12.2022 până la ora 17.00 Termenul limita de depunere a contestatiilor
8.12.2022 Comunicarea rezultatelor în urma soluţionării eventualelor contestatii depuse.
09.12.2022 Negocierea si semnarea contractelor de furnizare de servicii medicale pentru specialitățile enumerate.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here