În conformitate cu prevederile art. 22, alin. (5), din HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, în perioada 02 – 15.11.2017, în cadrul CAS Argeş va avea loc procesul de contractare a serviciilor de radioterapie din cadrul Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi, pentru anul 2017.

În această perioadă se vor încheia contracte cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi conform legislaţiei în vigoare, contractarea desfăşurându-se dupa următorul calendar:

1. Depunerea documentelor în vederea contractării: 9 -10.11.2017 până la ora 11.00;
2. Verificarea cererilor şi anunţarea prin afişare la avizier şi pe site-ul instituţiei a furnizorilor acceptaţi pentru contractare 10.11.2017, ora 14.00;
3. Depunerea contestaţiilor: 13.11.2017 până la ora 14.00; afişarea soluţionării contestaţiilor se va face pe site şi la avizierul instituţiei în data de 14.11.2017.
4. Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale de radioterapie: în data de 15.11.2017.

Lista documentelor necesare pentru încheierea contractelor, poate fi obţinută de pe pagina web a instituţiei: www.casag.ro sau de la serviciile de specialitate.

Dosarele complete se vor depune la sediul CAS Argeş din Piteşti, Bd. I.C.Brătianu, nr. 62.

Comments

comments