Începe sesiunea de contractare la nivelul CAS Argeş pentru anii 2018-2019, a anunţat Biroul de Presă al Casei de Asigurare de Sănătate ARGEŞ. În acest an există schimbari în sistemul social de asigurări de sănătate prin noi dispoziţii legale.

Incepand cu 1.04.2018, la nivelul CAS Arges, va avea loc procesul de contractare a serviciilor medicale pe toate domeniile de asistenta medicala, respectandu-se dispozitiile legale ale H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019. Conform actului normativ mentionat, procesul de contractare se va finaliza pe data de 30.04.2018.

Pentru furnizorii care la data de 31.03.2018 se afla in relatie contractuala cu institutia noastra, contractele pentru anul 2017 se vor prelungi, prin acordulul partilor pana la data de 30.04.2018, prin acte aditionale, urmand ca pe parcursul lunii aprilie 2018 sa fie incheiate contractele de furnizare de servicii.

Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale se regasesc in HG nr. 140/2018. Toate informatiile referitoare la un nou proces de contractare, respectiv: lista documentelor necesare, calendarul contractarii, precum si formulare tipizate, vor fi afisate atat pe pagina web a institutiei: www.casag.ro, cat si la sediul institutiei din bdul IC Bratianu, nr. 62.

Noul act normativ aplicabil in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania din data de 1.04.2018 cuprinde o serie de noutati si prevederi care vizeaza cresterea accesului la servicii medicale si medicamente al persoanelor asigurate, transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, debirocratizarea si simplificarea procesului de contractare prin eliminarea anumitor documente, revizuirea modului de derulare a a activitatii de ingrijiri la domiciliu, asigurarea accesului la servicii medicale in cabinetele medicilor primari si in ambulatoriu in programul de activitate de minim 5 zile pe saptamana.

Comments

comments