Ca urmare a rectificării bugetului de stat, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş a primit o suplimentare de fonduri.

Potrivit legislaţiei în vigoare, în luna septembrie va avea loc o nouă sesiune de contractare la nivelul CAS Argeş pentru anul 2016 pentru asistenţa de specialitate în ambulatoriu pentru specialităţi clinice şi paraclinice şi recuperare medicală.
 
În această perioadă se vor încheia încheie contracte cu noi furnizori autorizaţi si evaluaţi şi acte adiţionale cu furnizorii deja aflaţi în relaţie contractuală, având loc totodată reevaluarea punctajelor calculate în baza criteriilor prevăzute de ordinelele Ministerului Sănătăţii.

Contractarea se va desfasura dupa urmatorul calendar:
1. Depunerea documentelor in vederea contractarii 21/09-22/09/2016 , ora 16,00.
2. Verificarea cererilor si punctajelor si afisarea la avizier si pe site-ul institutiei a furnizorilor acceptati pentru contractare si a punctajelor calculate 23/09/2016
3. Depunerea contestatiilor 26/09/2016; afisarea solutionarii contestatiilor pe site si la avizierul institutiei 27/09/2016
4. Incheierea contractelor si actelor aditionale cu furnizorii acceptati 28-30/09/2016
Lista cu documentele necesare pentru incheierea contractelor pentru anul 2016, pe domenii de asistenta medicala precum si formularele tipizate pot fi obtinute de pe website-ul institutiei: www.casag.ro sectiunea INFORMATII PENTRU FURNIZORI sau de la serviciile de specialitate.

Dosarele complete se vor depune la sediul CAS Arges din Pitesti, Bd. I.C.Bratianu, nr. 62, etaj 1.

Comments

comments