Pe  parcursul lunii februarie 2016, Casa de Asigurari de Sanatate Arges si-a exercitat unul dintre ele mai importante atribute si anume a decontat contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate acordate asiguratilor argeseni de catre furnizorii de servicii medicale, in baza legislatiei in vigoare.

Suma total decontata de catre CAS Argeş pentru serviciile medicale si medicamentele furnizate asiguratilor argeseni este de 41.387.963,18 lei.
 
Astfel, pentru cele mai importante asistente, CAS Arges a decontat urmatoarele sume:

– 4.365.477,42 lei pentru asistenta medicala primara, din care:
                      –  4.266.780,75 lei reprezinta activitate curenta si
                     –  98.643,28 lei reprezinta activitatea medicilor de familie in centrele de permanenta
– 14.500.000 lei pentru serviciile medicale din asistenta medicala spitaliceasca
– 10.427.590,83 lei pentru medicamentele cu si fara contributie personala
– 2.354.125,81 lei reprezinta contravaloarea serviciilor medicale de hemodializa si dializa peritoneala acordate pacientilor argeseni,
– 550.000 lei pentru dispozitivele si echipamentele medicale acordate asiguratilor argeseni, in functie de afectiune
– 1.055.905,88 lei in asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
– 112.264,50 lei pentru serviciile medicale de recuperare

In ceea ce priveste situatia cardurilor europene si a formularelor europene, pe parcursul lunii februarie a anului in curs, CAS Arges a eliberat un numar de:
– 355 de carduri europene
– 22 certificate provizorii de inlocuire a cardurilor europene,
– 4 formulare S2(fostul E 112)
– 16 formulare S1.

La aceasta data, numarul cardurilor nationale returnate de catre Posta Romana institutiei noastre este de 28.591. Un numar de 18.197 carduri nationale au fost predate medicilor de familie, restul de 3403 carduri pot fi ridicate direct de la ghiseele institutiei CAS Arges, b-dul I.C. Bratianu, nr. 62, parter. In urma pierderii sau deteriorarii cardurilor de sanatate s-au primit la sediul CAS Arges un numar de 5282 solicitari pentru eliberarea cardurilor duplicat. 349 de carduri nationale de sanatate au fost refuzate, la aceasta data, din motive religioase sau de constiinta.

Comments

comments