Pe parcursul lunii septembrie, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş a  decontat servicii medicale contractate, efectuate, raportate şi validate acordate asiguraţilor argeşeni de către furnizorii de servicii medicale care se află în relaţie contractuală cu instituţia în baza legislaţiei în vigoare în valoarea de 44.198.648,91 lei.

Pentru cele mai importante asistente medicale, CAS Argeş a decontat următoarele sume:
–    asistenţă medicală primară: 3.916.586,10 lei din care:
–  3.820.616,64 lei – activitate curenta
–  95.969,46 lei  – activitatea medicilor de familie în centrele de permanenţă aflate în relaţie contractuală cu instituţia
– asistenţă medicală spitalicească: 14.875.490 lei
– medicamente cu şi fără contribuţie personală: 10.452. 423,12 lei.
– servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală: 2.386.580 lei
–   dispozitive şi echipamente medicale: 639.700 lei.
– asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice: 1.155.933,91 lei.

În luna septembrie au fost eliberate 338 carduri europene şi 44 certificate provizorii de înlocuire a acestora.
De asemenea, au fost eliberate 7 formulare S1 şi 4 formulare S2 (fostul E 112) utilizabil în clinicile din Spaţiul European conform legislaţiei din domeniu.

Procesul de tipărire al cardurilor naţionale de sănătate este un proces continuu. După tipărire, cardurile naţionale de sănătate ajung la domiciliul asiguraţilor prin intermediul Poştei Române, mai exact al factorilor postali.

Comments

comments