Pe parcursul lunii mai, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş şi-a exercitat unul dintre ele mai importante atribute decontând contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate acordate asiguraţilor argeşeni de către furnizorii de servicii medicale care se află în relaţie contractuală cu instituţia, în baza legislaţiei în vigoare.

Suma total decontată în luna mai pentru serviciile medicale, medicamentele şi materialele sanitare furnizate asiguraţilor argeşeni este de 42.604.673,81 lei.
 
Pentru cele mai importante asistente medicale, CAS Argeş a decontat următoarele sume:
*în asistenţa medicală primară: 3.924.005,41 lei din care:
– 3.830.437,03 lei – activitate curentă
– 93.568,38 lei  – activitatea medicilor de familie în centrele de permanenţă
* pentru serviciile medicale din asistenţă medicală: 15.755.290,00 lei
* pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală: 11.273.769,19 lei.
* pentru serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală: 2.292.331,98 lei
* pentru dispozitivele şi echipamentele medicale: 500.000 lei.
* pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice: 1.086.177,25 lei.

În ceea ce priveşte situaţia cardurilor europene şi a formularelor europene eliberate de CAS Argeş, în luna mai au fost eliberate un număr de 625 carduri europene şi 45 certificate provizorii de înlocuire a acestora.

De asemenea au fost eliberate 5 formulare S1 şi 2 formulare S2 (fostul E 112) utilizabil în clinicile din Spatiul European conform legislaţiei din domeniu.

Procesul de tipărire al cardurilor naţionale de sănătate este un proces continuu. După tipărire, cardurile naţionale de sănătate ajung la domiciliul asiguraţilor prin intermediul factorilor poştali ai Poştei Române. .

Comments

comments