Referitor la materialul „CAS Argeş i-a golit conturile avocatei Cristina Leţu pentru o datorie de care nu a ştiut”, apărut în săptămânalul „Universul argeşean” din data de 16.03.2013 şi online pe www.universulargesean.ro, facem următoarele precizări: CAS Argeş nu este instituţia care i-a golit conturile avocatei Cristina Leţu pentru o datorie de care nu a ştiut. Activitatea de executare silită a fost demarată de DGFPS Argeş, ca urmare a predării activităţii de administrare a contribuţiei la sănătate începând cu data de 1.07.2012, conform legislaţiei existente. Începând cu această dată, contribuţia la sănătate este colectată de către unităţile fiscale teritoriale ale ANAF, moment de la care CAS Argeş nu mai are competenţă în administrarea contribuţiilor datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cu atât mai mult de a recurge la măsurile de executare silită. De aceea, contestatoarea se află într-o gravă eroare când afirmă că instituţia CAS Argeş i-a făcut poprire pe conturi, din moment ce AFP Piteşti este instituţia care a înfiinţat poprirea asupra conturilor domniei-sale pentru obligaţia de plată faţă de bugetul FNUASS. Declaraţia doamnei avocat folosită ca subtitlu în materialul din „Universul argeşean” – „Am aflat absolut întâmplător la bancă că mi-a fost blocat contul şi mi-au fost luaţi banii” nu are fundament. Există în drept principiul conform căruia „nimeni nu se poate scuza, invocând necunoaşterea legii”. Dar este vorba doar de un principiu, nu?  CAS Argeş a comunicat debitorilor că au restanţe la sănătate prin diverse mijloace (…)
Documentul primit de doamna avocat la 07.03.2013 este o decizie prin care s-a corectat obligaţia de plată iniţială, datorată la FNUASS pentru perioada 2009-2012, de aceea apare semnătura noului Preşedinte – Director General, dr. Cristina Stocheci, aspect pe marginea căruia s-a discutat cu doamna avocat de nenumărate ori. Actul nu este un fals aşa cum susţine doamna avocat.
Actul este unul de corecţie, face referire la sumele pe care le avea de plată până la 30.06.2012 şi este datat corect. În situaţia în care era emis până la data de 07.03.2013, accesoriile se calculau până la data respectivă, ceea ce însemna o greşeală din punct de vedere al aplicării prevederilor OUG 125/2011.

„Ne pare rău că tocmai un avocat, căruia îi este cel mai la îndemână să interpreteze legea în mod corect, o percepe eronat”

În ceea ce priveşte adeverinţa de asigurat la care face referire doamna avocat, aceasta a fost eliberată la sfârşitul anului 2010 în termenii legii, conform art. 211, alin. 1 indice 11 care prevede că: „asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de servicii medicale de la începerea plăţii contribuţiei la fond, urmând ca sumele restante să fie recuperate de Casele de Asigurări de Sănătate şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, inclusiv accesoriile aplicate pentru creanţele bugetare”. Ca atare, doamna avocat a plătit o parte din contribuţie, i-a fost eliberată adeverinţa care-i conferea calitatea de asigurat şi a putut să beneficieze de serviciile medicale necesare. Documentele existente la sediu instituţiei dovedesc acest lucru. Ne pare rău că tocmai un avocat, căruia îi este cel mai la îndemână să interpreteze legea în mod corect, o percepe eronat şi consideră că documentele unei instituţii importante ale statului sunt, de fapt, nişte falsuri.

Cu deosebit respect, preşedinte – director general dr. Cristina Stocheci

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI