Legea permite testatorului să aleagă, în funcție de împrejurări, între mai multe feluri de testamente. Cele mai întâlnite sunt testamentul olograf și cel autentic.

Azi: Testamentul olograf

Testamentul olograf trebuie scris în întregime, datat (indicarea zilei, lunii și anului în care a fost întocmit în funcție de care se poate stabili dacă testatorul a avut sau nu discernământ pentru a testa) și semnat de mâna testatorului (semnătura atesată că dispozițiile din testament reprezintă voința definitivă, în caz de moarte a testatorului), în lipsa oricareia dintre aceste elemente, testamentul este nul.

În legislația noastră, testamentul scris de altul sau chiar de testator, dar cu mijloace mecanice (de exemplu, la computer) și semnat de el în fața martorilor nu este valabil.

Dacă testamentul nu este scris, datat și semnat de mâna testatorului, el poate avea valabilitate numai ca alt fel de testament, de exemplu ca testament autentic, dacă sunt îndeplinite condițiile acestui fel de testament, după cum vom vedea.

Testamentul olograf prezintă o serie de avantaje: poate fi întocmit de oricine știe să scrie, se poate face oricând și oriunde, fără ajutorul altei persoane, nu necesită cheltuieli, asigură secretul deplin al dispozițiilor de ultimă voință şi poate fi revocat ușor de testator prin distrugerea voluntară a înscrisului testamentar.

Din pricina simplicității sale, testamentul olograf prezintă și unele inconveniente: poate fi ușor dosit sau distrus după moartea testatorului, nu asigură protecția voinței testatorului împotriva influențelor abuzive ale celor interesați, poate fi ușor falsificat, poate fi contestat mai uşor decât celelalte feluri de testamente. Dacă testatorul nu are cunoștințe juridice, testamentul poate cuprinde formulări neclare, confuze și chiar contradictorii, susceptibile de interpretări neconforme voinței reale a testatorului.

Unele inconveniente ale testamentului olograf pot fi înlăturate prin întocmirea lui în mai multe exemplare sau prin încredințarea unei persoane de încredere, unui avocat sau prin depozitarea lui într-un birou notarial, pentru a fi eliberat la moartea testatorului persoanei indicate de el.

Încredințarea testamentului unui avocat sau depozitarea acestuia la un birou notarial, nu îl transformă într-un testament autentic. Înainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare. În cadrul procedurii succesorale, notarul public procedează la deschiderea și validarea testamentului olograf, constată acestea prin proces verbal și îl depune la dosarul succesoral.

Procesul verbal se întocmeşte de notarul public în prezenţa succesibililor legali înlăturați prin testament sau ale căror drepturi sunt afectate prin aceasta și care vor fi citați în acest scop.

Notarul public poate dispune efectuarea unei expertize grafoscopice, atunci când succesibilii înlăturaţi de la moștenire, deși citaţi nu se prezintă, atunci când succesibilii declară că nu cunosc scrisul defunctului, atunci când succesibilii contestă scrisul defunctului aducând și probe în acest sens ori atunci când defunctul nu are moștenitori legali.

În cazul în care în expertiza grafoscopică se constată că scrisul nu aparține testatorului, notarul va continua procedura succesorală.
Cei interesați pot primi, dupa vizarea spre neschimbare, pe cheltuiala lor, copii legalizate ale testamentului olograf, iar după finalizarea procedurii succesoarale, originalul se predă legatarilor.

Pentru nerespectarea formalităților de prezentare a testamentului olograf notarului public, legea nu prevede nicio sancțiune, deci testamentul își produce efectele și poate fi valorificat.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

 

Comments

comments