Plata indemnizatiei de somaj inceteaza in urmatoarele situatii:

– la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

– la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinţă;

– la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

– la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregătirii sau nivelului studiilor;

– la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

– daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
– la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

– la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

– la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

– in cazul decesului beneficiarului;

– la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul absolventilor, persoane asimilate somerilor;

-la finalizarea perioadelor stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj;

-la finalizarea celor 6 luni, perioadă în care absolvenţii au dreptul la plata indemnizaţiei de şomaj

-la expirarea celor 60 de zile calendaristice de la data suspendării în care beneficiarul trebuie să depună cererea pentru repunerea în plată;

-la expirarea celor 30 de zile calendaristice de la data încetării situaţiei care a condus la suspendare în care beneficiarul trebuie să depună cererea pentru repunerea în plată.

Comments

comments