Când începe în şcolile argeşene distribuirea de lapte şi corn. CJ Argeş a finalizat procedurile de achiziţie

0
663

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Argeş au făcut miercuri, în conferinţa de presă, precizări privind derularea Programului pentru Școli.

Pentru distribuția gratuită a produselor lactate și de panificație pentru anul școlar 2017-2018, s-au finalizat procedurile legale de achiziție cu semnarea următoarelor acorduri cadru de furnizare:

•€ Pentru produsele de panificaţie – Asocierea SC AGROSEMCU SRL – SC LIDO GÎRBEA SRL – (corn, baton/biscuiți uscați și covrigi simpli) pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anii școlari din perioada 2017-2021, respectiv

•€ Pentru produsele lactate – SC. MATRA SRL – (lapte/lapte UHT/lapte pasteurizat/iaurt simplu/ laptele bătut/sana sau chefir) pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anii școlari 2017-2021.

Procedura de achiziție s-a realizat pe baza vechii legislații (OUG 96/2002 si OUG 24/2010). Prin apariția Hotărârii de Guvern nr. 640/7 septembrie 2017, pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, au intervenit modificări cu privire la distribuția produselor către elevi și sumele aprobate pentru această destinație.

Cele două Ordonanțe de urgență de mai sus au fost abrogate, dar cu mențiunea că procedurile care erau în derulare fac excepție, cu încadrarea în sumele alocate prin HG 640/2017.

Pentru a putea semna contractele subsecvențe de furnizare a produselor lactate și de panificație, Consiliul Județean Argeș a solicitat clarificări de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind sumele aprobate/necesare pentru județul Arges și de la APIA privind sumele ce pot fi decontate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă), având în vedere faptul că atât valorile, cât și numărul de zile de distribuție s-au modificat, după cum urmează:

– lapte și produse lactate – 3 zile/ săpt. (față de 5 zile/săpt. până acum) – 0,88 lei/buc, fără TVA
– legume și fructe – 2 zile/ săpt. – 0,6 lei/buc, fără TVA;
– produse de panificație – 5 zile/ sapt. -0,57 lei/buc., fără TVA.

Pentru demararea procedurilor legale de achiziție pentru contractarea serviciilor de furnizare fructe și legume conform HG nr. 640/7 septembrie 2017, se lucrează cu organismele responsabile (MADR, ANAP) pentru emiterea ordinului comun privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a contractelor acordurilor cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor lactate din cadrul Programului pentru Școli al României, Consiliul Județean Argeș transmițând, în urma solicitării, propunerile și calculele pentru stabilirea bugetului necesar pe an școlar pentru toate tipurile de produse.

Pentru gestiunea programului, la nivelul județului Argeș este operațională o aplicație elecronică (on-line), în care sunt înregistrate toate instituțiile școlare beneficiare, Inspectoratul Școlar Județean Argeș și furnizorii, pentru înregistarea/evidența informatizată a recepției de produse de către școli și a distribuției către elevi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here