Campanie de conștientizare a posesorilor de animale de companie. Primăria Piteşti începe informarea, urmează AMENZI! Primăria Municipiului Pitești aduce la cunoștință posesorilor de animale de companie că, potrivit Hotărârii Consiliului Local Pitești Nr. 197 din 25.05.2017, au obligația de a respecta mai multe prevederi, cu scopul de a păstra curățenia pe raza orașului.

Persoanele care dețin animale nu trebuie să le abandoneze sau să le lase nesupravegheate ori să intre în locuri în care accesul acestora este expres interzis.

De asemenea, posesorii de animale de companie au obligația de a curăța dejecțiile produse de acestea din spațiile publice, din spaţiile adiacente acestora, din holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative. În acest scop, însoţitorii sunt obligaţi să aibă asupra lor echipamentul necesar colectării dejecţiilor produse de câini. După colectare, punga va fi închisă etanş şi va fi depusă în europubelă sau container.

Echipe ale Poliției Locale Pitești au demarat, deja, campanii de informare printre deținătorii de animale, iar unde a fost cazul au fost date avertismente urmând a fi aplicate amenzi potrivit HCL/197/25.05.2017.

HCL197/25.05/2017

Art.1 Se aprobă ”Măsurile și acțiunile pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești”  potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Cu privire la creşterea animalelor şi păsărilor pe raza adminsitrativ-teritorială a municipiului Pitești, se stabilesc următoarele:

d) se interzice lăsarea liberă a animalelor şi păsărilor pe străzi, trotuare, spaţii verzi, terenuri virane ori în alte locuri publice, sacrificarea animalelor sau păsărilor pe străzi, trotuare, spaţii verzi, pieţe, oboare, parcuri;

e) în apartamente, respectiv în alte imobile decât blocurile de locuințe, se interzice deținerea unui număr mai mare de 2 animale de companie (câini, pisici), fără acordul asociației de proprietari, respectiv fără acordul vecinilor;
f) se interzice intrarea persoanelelor însoţite de animale în sediile instituţiilor și serviciilor publice, sălilor de spectacole şi sport, unităților de învățământ, precum și în locuri de joacă pentru copii, aflate în proprietatea municipiului Pitești;

g) plimbatul animalelor se poate face pe străzi şi în zonele de agrement din municipiul Piteşti, cu excepţia celor semnalizate cu indicatoare “Accesul interzis pentru animale”;

h) se interzice eliberarea animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului Pitești;

i) se interzice aruncarea cadavrelor oricărui fel de animal sau pasăre pe domeniul public;

j) în vederea menţinerii igienei în spaţiile publice, deţinătorii de câini sunt obligați să ridice dejecţiile produse de animale din spaţiile publice, din spaţiile adiacente acestora, din holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative. În acest scop, însoţitorii sunt obligaţi să aibă asupra lor echipamentul necesar colectării dejecţiilor produse de câini. După colectare, punga va fi închisă etanş şi va fi depusă în europubelă sau container.

Art.17. Nerespectarea dispoziţiilor art.16 se sancţionează cu amendă contravenţională, astfel:

a) de la 200 de lei la 400 de lei, pentru faptele prevăzute la lit. “e”, “i” şi “j”;
b) de la 300 de lei la 500 de lei, pentru faptele prevăzute la lit. ”d”, „f” și „g” ;
c) de la 1000 de lei la 2000 de lei, pentru faptele prevăzute la lit. “h”;

Art.18. (1) Constatarea şi sancționarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se vor face de către primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de către polițiștii din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești.
(2) Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş – Poliţia Municipiului Piteşti pot constata şi sancţiona, în condiţiile legii, contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre.

Art.19. Împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia la Judecătoria Piteşti.

Art.20. În sensul prevederilor prezentei hotărâri, vor fi organizate, permanent, acţiuni de control, având ca obiectiv verificarea respectării dispoziţiilor cuprinse în aceasta.

Comments

comments