Fidelă rolului său de furnizor de servicii de calitate către mediul de afaceri argeșean, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeș continuă demersul de prezentare a informațiilor de interes cu privire la serviciile pe care le oferă.

În cele ce urmează, discutăm cu dl George Caval, Președinte al CCIA Argeș, despre emiterea Avizului de Forță Majoră.

Când poate fi solicitat Avizul de Forță Majoră și de unde?

Conform legii 335/2007, Camerele de Comerț sunt organizații abilitate să emită avize de certificare de forță majoră. CCIA Argeș avizează producerea unor evenimente deosebite (viscol, ninsori, inundații, secetă, epidemii, etc.) care au cauzat limitarea desfășurării activității persoanei juridice.

Orice persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate solicita un aviz de forţă majoră, în cazul în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, datorită unui eveniment imprevizibil şi de neînlăturat. Facem precizarea că în rândul potențialilor solicitanți sunt incluse și UAT-urile – primării, etc, care pot folosi în egală măsură acest serviciu.

Dați-ne cateva detalii despre Avizul de Forță Majoră

Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi reținută culpa părţii şi nu poate fi înlăturat de aceasta. Condiţia este ca partea care invocă forţa majoră să îşi notifice partenerul cu privire la evenimentul de forţă majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de CCIA Argeș.

Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, închiderea porturilor maritime şi fluviale, restricţionarea circulaţiei şi a navigaţiei.

Camera de Comerţ, Industrie si Agricultură Argeș are competenţa exclusivă de a aviza cazurile de forţă majoră petrecute pe raza judeţului Argeș.

Cum poate fi solicitat Avizul de Forta Majoră?

Este necesară prezentarea unei documentatii din partea solicitantului care sa susțină cererea pentru eliberarea avizului. Detalii pot fi obținute de la sediul CCIA Argeș din Pitești, Bd. Republicii, nr.63, persoana de contact fiind Grațiela Brănescu – 0248 212 650, email: gratiela.branescu@cciarges.ro

Comments

comments