Cadrul fizico-geografic al comunei Berevoeşti

0
257

Relieful: În cuprinsul acestor limite teritoriale, relieful comunei este dispus în trepte constituite de zona montană, culmea subcarpatică a dealurilor înalte, depresiunea intracolinară și zona deluroasă de tranziţie, având o desfăşurare de altitudini între 1750 m şi 425 m.

 

Solul: Variaţia înălţimilor reliefului si complexitatea petrografică a teritoriului comunei Berevoeşti imprimă în învelişul acestuia, o mare diversitate, aici regăsindu-se majoritatea grupelor de soluri din ţară, începând cu cele montane specifice pajiştilor alpine, până la solurile brune de pădure si cele slab dezvoltate de luncă.

Reţeaua hidrografică: În comuna Berevoeşti, există o reţea hidrografică de o mare densitate, formată din văi permanente si temporare, aparţinând bazinului râului Bratia, cu afluenţii săi principali-Brătioara, în zona montană, Râuşorul şi Năvrapul în Berevoeşti.

Clima: Poziţia geografică, alături de caracteristicile de ansamblu specifice teritoriului comunei Berevoeşti, fac ca aceasta sa beneficieze de o climă temperat-continentală, diferenţiată în zonele de deal si de munte, ale cărei date principale sunt: temperatura medie anuală circa 8 grade Celsius, în zona deluroasă si 5 grade Celsius în zona montană. Temperatura medie cea mai scazută este în ianuarie (3 grade Celsius) iar cea mai ridicată în iulie (21 grade C).

Flora și fauna: Dispunerea reliefului geografic în trepte, adică munte ,dealuri si depresiuni, cu etajarea corespunzătoare a tipurilor de soluri de pe teritoriul comunei si expunerea sudică a acestora, determină o anumită zonalitate pe verticală a vegetaţiei în funcţie de temperatură si altitudine. Astfel, la altitudinea de circa 1700 m și pe versanţii nordici umbriţi, cu umidiate ridicată, se întâlnesc tufărişuri târâtoare alcătuite din jnepeni, ienuperi pitici si afini. Urmează pădurile de molid si brad, brâul pădurilor amestecate de fag, molid și brad, şi apoi etajul foioaselor dominate de fag.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here