Reprezentanții conducerii primăriei Mioveni și instituțiile subordonate Consiliului Local Mioveni au prezentat, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș. Alături de primarul Ion Georgescu, la conferință au mai participat: viceprimarul Aurel Costache, secretarul oraşului, Ionuţ Badea, managerul Centrului Cultural, Alin Călinescu, directorul tehnic al SC S.Ed.C Mioveni, Viorel Ciobanu, directorul general al SC Servicii Generale Mioveni, Alin Albu, managerul interimar al Spitalului Orășenesc Mioveni, dr. Horia Trăilă și noul șef al Poliției Locale Mioveni, Cristian Rușanu.

Iată câteva din cifrele care înseamnă activitatea întregii instituții într-un an de zile:

1.CABINET PRIMAR

-audienţe primar – 244;

-vizitatori unici pe site-ul Primăriei Mioveni – 89.654;

-vizitatori pe paginile site-ului www.emioveni.ro – 581.732;

-utilizatori înregistrați cu cont platforma Mioveni City App – 1.970;

-vizitatori site aplicație www.miovenicity.ro – 12.910;

-raportări primite pe Mioveni City App de la lansare – 372, din care 364 soluționate (cele 8 sesizări nesoluționate nu au făcut obiectul ariei de activitate a Primăriei Mioveni);

-vizite primite ale delegațiilor externe – 18 (din 10 state – China, Republica Moldova, Federația Rusă, Grecia, Franța, Bulgaria, Italia, Serbia și Elveția);

-vizite oficiale efectuate de Consiliul Local Mioveni -4 (Republica Moldova – Magdăcești, Bulgaria – Petrich, Federația Rusă- Istra, Beijing- China, Franta- Lyon.

A fost semnat și un Acord Internațional de Cooperare între Administrația Locală, Spitalul Mioveni și Spitalul TCM Jinhua- China.

2.COMPARTIMENT REGISTRATURĂ – GHIŞEU UNIC

-adrese înregistrate – 32.676;

-adrese trimise prin poştă – 20.388;

-înregistrări interne – 254.

 1. SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI

-dispoziţii emise de primarul orașului Mioveni pentru anul 2019 – 953;

-proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni – 235;

-hotărâri ale Consiliului Local Mioveni aprobate – 228;

-ședinţele pe Comisii ale Consiliului Local Mioveni – 22;

-ședinţele Ordinare ale Consiliului Local Mioveni – 11;

-ședinţele Extraordinare ale Consiliului Local Mioveni – 4;

-ședinţe de Îndată – 1;

4.COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

În vederea reflectării modului de derulare a activităţilor de informare publică la nivelul instituţiei, pe anul 2019, s-au înregistrat 16 solicitări de informaţii de interes public. Nu s-au primit reclamaţii administrative și nu au fost cazuri de plângeri în instanţa de judecată.

În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2019, nu s-a înregistrat nicio reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001. Numărul proceselor verbale de afişare a fost de 268.

Numărul total al ştirilor şi comunicatelor transmise în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2019 este de aproximativ 1.000, iar cel al conferințelor de presă la nivel de instituție a fost de 6.

 1. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

-48 de cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu gaze naturale;

-3 cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu lemne;

-1 cerere prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu energie electrică;

-15 cereri prin care s-a solicitat ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne conf. Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

-950 de anchete sociale pentru persoane cu handicap, gradele grav, accentuat şi mediu;

-11 dosare noi prin care s-a solicitat alocaţie pentru sustinerea familiei;

-55 de dosare reevaluate lunar pentru menţinerea în plată a alocaţiei de susţinere;

-110 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarulor de alocaţie pentru susţinerea familiei;

-32 de anchete sociale solicitate de Poliţie;

-7 anchete sociale privind întocmirea dosarului pentru centre de plasament;

-7 anchete sociale privind reevaluarea situaţiilor familiale a copiilor aflați în plasament familial şi rezidential;

-12 cereri prin care s-a solicitat angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

-37 de cereri prin care s-a solicitat acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav;

-47 dosare prin care se se acordă ajutor social cf. Legii 416/2001;

-94 anchete sociale privind evaluarea beneficiarilor de ajutor social;

-312 de dosare prin care s-a solicitat alocaţii de stat;

-578 de dosare prin care s-a solicitat acordarea indemnizaţii de creştere copil;

-4 anchete sociale privind evaluarea situaţiilor persoanelor adulte internate în centre medico-sociale private;

-3 cereri prin care s-a solicitat ajutor de inmormântare;

-6 cereri prin care s-a solicitat ajutor de urgentă;

-4 situaţii centralizatoare comunicate  DGASPC Argeş privind copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;

-2 situaţii privind monitorizarea copiilor cu handicap transmise DGASPC Argeş;

-12 rapoarte statistice privind beneficiarii de ajutor social  transmise AJPIS Argeş;

-5 rapoarte statistice privind subvenţia la gaze , transmise DISTRIGAZ;

-5 rapoarte statistice privind subvenţia la energie electrică transmise CEZ VANZARE;

-27 de cereri prin care s-a solicitat emiterea dispoziţiilor de numire a unui curator şi curator special pentru minori şi adulți;

-75 de anchete sociale solicitate de Judecătorie ;

-290 de  dispoziţii acordare beneficii sociale;

-11 anchete sociale solicitate de scoli pentru acordarea bursei sociale şi ,,bani de liceu”;

-50 de anchete sociale privind stabilirea drepturilor asistenţilor personali;

-64 de anchete sociale privind monitorizarea activității asistenților personali ;

-156 anchete sociale privind acordarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav;

-180 de rapoarte de vizită privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;

-180 de rapoarte de monitorizare privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;

-2 rapoarte semestriale aprobate de către Consiliul Local Mioveni. transmise DGASPC privind activitatea asistenţilor personali.

 FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

-beneficiari care au servit 2 mese în fiecare zi – 46;

-persoane vârstnice asistate la domiciliu – 15;

-beneficiari ai Centrului de Zi – 40.

 6.COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

-căsătorii efectuate – 275  (comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a  fost de 267);

-decese înregistrate – 107  (comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a fost de 120);

-transcriere certificate de naștere emise în străinătate – 27;

– 1 nou născut.

7.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

-cărţi de identitate eliberate şi preschimbate – 7.836 (comparativ cu anul 2018 când numărul acestora a fost de 6862);

-cărţi de identitate provizorii – 397 (comparativ cu anul 2018 când numărul acestora a fost de 312);

-schimbări de domiciliu -1681 (comparativ cu anul 2018 când numărul acestora a fost de 2.344);

-vize de reşedinţă – 510 (comparativ cu anul 2018 când numărul acestora a fost de 451).

 8.COMPARTIMENT RESURSE UMANE

În anul 2019, au fost elaborate 692 dispoziţii privind domeniul Resurse Umane – salarizare şi organizare. S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

-107 de adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

-285 de adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;

-22 de rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local, privind domeniul Resurse Umane;

-36 de adeverințe de pensionare peste foștii salariați ai SC Regom Serv SA.

S-au organizat 13 examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei.

De asemenea, au fost organizate 13 concursuri pentru ocuparea a 15 posturi vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiei, la care au participat 86 de candidaţi,  în urma cărora au fost angajate 11 persoane.

 9.COMPARTIMENT CONTABILITATE:

-valoarea B.V.C. pentru anul 2019 –  126.313 de mii de lei;

-valoarea Realizată – 115.570 de mii de lei;

-venituri proprii mii lei – 112.467 mii lei;

-valoarea Realizată – 104.175 de mii lei;

-sume defalcate din TVA – 7.800 de mii de lei;

-valoare realizată – 7.663 mii lei;

-valoarea investiţiilor – 86.392 mii lei;

-valoarea Realizată – 78.749 mii lei.

Excedent: 0

ÎNVĂŢĂMĂNT

Anul 2019

Cheltuieli de funcţionare – 7.485 mii lei (6.903 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare – 2.759mii lei (realizat 2.183 mii lei);

Anul 2018

Cheltuieli de funcţionare:-  8.059,50mii lei (realizat 7.054,43 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare:- 6.889,00 mii lei (realizat 1.600,00 mii lei);

 SĂNĂTATE

Anul 2019

Cheltuieli de funcţionare – 5.646 mii lei (realizat 4.845 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare – 56.614 mii lei (realizat 55.684 mii lei);

Anul 2018

Cheltuieli de funcţionare:- 4.385,0 mii lei (realizat 4.106,83 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare:-117.626,21 mii lei (realizat 117.297,52  mii lei);

SERVICII PUBLICE

Anul 2019

Cheltuieli de funcţionare: – 7.280 mii lei (realizat 7.181 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare:-  5.093mii lei (realizat 3.099 mii lei).

Anul 2018

Cheltuieli de funcţionare: – 7.159,89 mii lei (realizat 6.120,51 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare:-  8.876,14mii lei (realizat 3.177,86 mii lei).

 

 1. COMPARTIMENT CONSTATARE, IMPUNERE, ÎNCASARE

-certificate de atestare fiscală – 4.342;

-declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri – 1.997;

-declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe terenuri – 3.400;

-declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe autoturisme – 2.408;

Au fost depuse 569 de cereri depuse şi aprobate de acordare de scutiri/reduceri la plata impozitelor pe clădiri, terenuri, pentru persoane fizice şi cu handicap, locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia.

 1. COMPARTIMENTUL URMĂRIRE VENITURI

-prin sistemul de plată on-line- SNEP s-au înregistrat  476 de plăți pentru suma totală de 136.362 de lei;

-au fost emise 2.935 de somații pentru deschiderea dosarelor de executare silită în urma cărora a fost încasată suma de 1.284.549 de lei;

-au fost înființate un număr de 1529 popriri asupra  veniturilor realizate si a disponibilităților banești  în urma cărora a fost încasată suma de 579.649 lei;

-au fost primite pentru punerea în executare a 3.964 titluri executorii ce constau în procese verbale de contravenție, din care s-a încasat suma de 1.278.828 de lei;

-prin Serviciul de Probațiune au fost supravegheate 35 de persoane din care au finalizat prestarea orelor stabilite de 29 de persoane;

-pentru stingerea debitelor ce provin din amenzi contravenționale au fost supravegheate 6 persoane din care a finalizat prestarea orelor stabilite o singură persoană, iar pentru 5 cazuri s-au înaintat acțiuni în vederea transformării orelor în amenzi ;

-pentru debitorii care nu au venituri și bunuri urmăribile a fost declarată starea de insolvabilitate. În acest sens, au fost transferate în evidența separată 74 de dosare nou constituite și a fost menținută starea de insolvabilitate pentru 107 debitori declarați insolvabili.

 12.COMPARTIMENT URBANISM

-adeverinţe de nomenclator stradal eliberate – 850 (comparativ cu anul 2018 când numărul acestora a fost de 800);

-autorizaţii de construcţii – 545 (comparativ cu anul 2018 când numărul acestora a fost de 437);

-certificate de urbanism – 683 (comparativ cu anul 2018 când numărul acestora a fost de 633).

-certificate de atestare a edificării construcției – 100.

 1. COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE,  MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

În anul 2019 s-a continuat implementarea proiectului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II): ”Reabilitarea termică a clădirilor : „Școală – clădire principală P+2, Atelier Școlar – P, Sală de Sport – P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, proiectul fiind implementat cu succes și realizându-se recepția la terminarea lucrărilor.

S-au continuat demersurile pentru obținerea unei finanțări în programului PNCIPS (Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social), derulat prin CNI (Compania Națională de Investiții) pentru obiectivul „Pod peste Râul Argesel, cartier Racovita – oraş Mioveni, intre DN73D si DC85”, la momentul de față fiind obținute  toate avizele necesare (Apă-canal, Poliția rutieră locală, Telefonie Orange,Telecom, Salubritate, Drumuri locale Mioveni, ANIF, ISC, IPJ Pitești, Drumuri Naționale Pitești, CEZ, CNAIR București, Ape ABA –Argeș-Vedea, MAPN, Mediu).

Au fost monitorizate post implementare proiectele finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 încheiate în anul 2015.

S-a implementat proiectul ”RUN4EU” finanțat în cadul programului european ERASMUS+SPORT.

S-a câștigat și s-a demarat implementarea proiectului cu finanțare europeană www.wifi4eu, selectându-se operatorul și fiind deja stabilite locațiile unde vor fi amplasate punctele de acces wireless. S-a continuat monitorizarea serviciilor publice furnizate comunității din Mioveni, precum  și informarea și promovarea turistică a orașului.

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică

-vizitatori în CNIPT și care au participat la activitățile CNIPT Mioveni în 2019: aproximativ 1.700;

-vizitatori site www.cniptmioveni.ro în 2019: 14.579

 1. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

În anul 2019 au fost realizate Achiziții Publice în valoare de 12,430,915.29 lei fără TVA, din care:

-202 achiziții directe de produse, servicii și lucrări, în valoare de 10,470,508.80 lei fără TVA.

S-au organizat proceduri de atribuire pentru următoarele contracte:

-Licitație Deschisă – Construire corp grădiniță – completare subansamblu funcțional, Grădinița Campionii oraș Mioveni, jud. Argeș – 1,960,406.49 lei fără TVA;

 1. COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII

Au fost urmărite şi supervizate toate contractele ce s-au aflat în derulare pe parcursul anului 2019. S-au organizat recepţii la terminarea lucrărilor pentru un număr de 43 obiective de investiţii și 18 receptii finale.

Investitii finalizate:

-Spital Orășenesc Mioveni ;

-Modernizare străzi: str. Maior Gh. Filipescu, Aleea Poienii, str. Dealul Viilor, str. Stejarului, oraş Mioveni ;

-Extindere sistem de canalizare str. Dealul Viilor, oraș Mioveni ;

-Extindere rețea de apă și rețea de canalizare menajeră Aleea Poienii, oraș Mioveni ;

-Recompartimentare Clădire Multifuncțională Colibași în vederea amenajării unor spații cu destinație grădiniță, oraș Mioveni ;

-Amenajare spațiu pentru rulote, zona picnic Făget, oraș Mioveni ;

-RK Sala de sport Școala ”George Topârceanu”, oraș Mioveni.

Investiții în derulare:

-Sala Sporturilor, oraș Mioveni ;

-Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni ;

-Construire Corp Grădiniță- Grădinița ”Campionii”, oraș Mioveni ;

-Asfaltare străzi : str. Primăverii, str. Iacobeștilor, oraș Mioveni ;

-Extindere rețea gaze naturale cartier Clucereasa, oraș Mioveni ;

-Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Primăverii, oraș Mioveni.

Proiecte de viitor:

-Acoperiș Tribună Stadion Orășenesc Mioveni ;

-Amenajare Cămin C, oraș Mioveni ;

-Sistematizare curte Catedrală, oraș Mioveni ;

-Sistem supraveghere video cartier Făget, oraș Mioveni ;

-Execuție Heliport, oraș Mioveni.

 

 1. COMPARTIMENT PATRIMONIU

-actualizări cărti funciare – 24;

-cărti funciare noi – 20;

-acte aditionale contracte de inchiriere – 38;

-acorduri pentru ocupare temporară a domeniului public – 10;

-avize obținute în vederea autorizarii lucrărilor de investiții de pe raza orasului – 120;

-autorizații de construire obținute – 21;

-autorizații de securitate la incendiu – 2;

-proceduri de atribuire a contractelor de închiriere – 16;

-contracte de administrare și folosință gratuită – 7.

Lucrări finalizate în 2019:

Asfaltare și modernizare

-strada Dinicu Golescu – tronson 1 – 214.096, 36 lei cu TVA;

-Aleea Mihail Sorbul – 130.694,64 lei cu TVA;

-strada Dealul Viilor tronson 2 -103.983,28 lei cu TVA;

-strada Preot C-tin Gh. Frânculescu- 56.931,98 lei cu TVA;

-Aleea Poienii – 3 tronsoane – 45.723,05 lei cu TVA

Lucrari demarate în 2019:

-strada Dinicu Golescu – tronson 2;

-strada Sld. N. Ungureanu Racovița;

-strada Argeșelului;

-strada N. Racoviceanu – 1 tronson;

Extinderi rețele de alimentare cu energie electrică pentru consumatori casnici în orasul Mioveni:

Lucrări finalizate în 2019:

-străzile Dealul Viilor, Prunilor și Perilor – 680.013,6 lei cu TVA;

– strada Dinicu Golescu – tronson 1- 41.589,69 lei cu TVA;

Lucrari demarate în 2019:

-Calea Boteni.

17.COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

-cereri primite – 3636;

-adeverinţe de rol agricol – 3.245;

-cereri pe probleme de fond funciar – 215;

-adrese de la alte instituţii – 120;

-atestate de producător – 19;

-carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol – 19;

– situaţii statistice – 9 .

 1. COMPARTIMENTUL CORP CONTROL

-511 adrese privind răspunsuri la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

-au fost întocmite 128 Note de Constatare la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

-au fost întocmite 6 procese verbale de Constatare și Sancționare a contravențiilor (6 /legea 50/1990, în cuantum de 2.000 de lei și avertismente în baza Legii nr.145/2014 și OUG nr.99/2000);

SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI REALIZATE ÎN ORAŞUL MIOVENI ÎN ANUL 2019

-Campania „Verde pentru viață” în spiritul  protecției mediului și responsabilizării elevilor în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, în perioada 15 martie 2019 – 15 aprilie 2019;

-Campanie de colectare a DEEE –urilor în colaborare cu Asociația ROREC – iunie 2019;

-„Ziua Mondială a Curățeniei – Le ts do it Romania” 23 septembrie 2019.

 1. COMPARTIMENT MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE PRELUATE

-în cadrul cabinetelor medicale școlare au fost efectuate 18.202 de consultații;

-s-au efectuat 586 de consultații stomatologice;

-226 de teme de educație sanitară pentru sănătate au fost susținute de cadrele medicale școlare.

 1. COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI

-acorduri de funcţionare – 455, în valoare de 9.100 lei;

-eliberare autorizaţii pentru activitatea de alimentaţie publică – 10, în valoare de 4.800 de lei;

-vehicule înregistrate – 12.

 1. COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

În cursul anului 2019 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni după cum urmează:

 1. a) Intervenţii la incendii:

-incendii culturi agricole şi mirişti – 17;

-incendii liziere de pădure – 2;

-incendii construcţii – 2;

 1. b) Intervenţii la inundaţii:

– 2 gospodării cetăţeneşti;

S-au eliberat 13 de permise de lucru cu foc deschis pentru arderea resturilor vegetale şi verificarea respectării măsurilor stabilite în aceste permise.

22.COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

Pe linia Protecţiei Civile în anul 2019, în Mioveni, au fost executate acţiuni de limitare şi înlaturare a efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren datorită ploiilor torenţiale şi a scurgerii de pe versanţi în toate cartierele Mioveni, Colibaşi, Racoviţa, Făget şi Clucereasa.

23.POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

-persoane legitimate – 4.623 ;

-persoane avertizate în scris – 319;

-persoane sancţionate contravenţional cu amendă – 296;

-suma totală de amenzi pe anul 2018 – 72.790 de lei;

S-au rezolvat 1.863 sesizări scrise, 1.112 de sesizări telefonice şi 624 de sesizări primite de la dispeceratul Camere Video, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a poliţiştilor locali.

 1. DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO

În cursul anului 2019, prin intermediului camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, amplasate în orașul Mioveni au fost constatate de către operatorii-dispeceri un număr de 3114 fapte (1773 sesizări, 836 solicitări telefonice și 328 de cereri de vizionare) care au fost direcționate echipajelor mobile ale Poliției Române și celor ale Poliției Locale și au fost  aplicate măsuri legale, atenționări verbale precum și sancțiuni contravenționale.

Printr  151 adrese scrise au fost solicitate și puse la dispoziția organelor de cercetare ale Poliției Române  și Poliției Locale, peste 81 de ore de filmări prin intermediul camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, soluționarea acestora efectuându-se cu respectarea strictă a prevederilor Legii 677/2001și a Regulamentului(UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fiind furnizate un număr de 48 (CD-uri + DVD-uri) și 51 capturi-foto;

Au fost furnizate 254 listinguri către Poliția Română de pe camerele prevăzute cu licențe de recunoaștere și stocare automată a numerelor autovehiculelor, camere amplasate la intrările/ieșirile în/din oraș.

Numărul total al maşinilor care au intrat în oraşul Mioveni până pe 30 noiembrie 2019 este de 4.890.528, iar al celor care au au ieşit din oraşul Mioveni până la data mai sus menționată este 5.469.327 de, precizează Primăria Mioveni într-un comunicat de presă.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI