BAC 2020. Probele de competențe vor fi echivalate dar ministerul nu a stabilit încă în ce fel!

BAC 2020. Probele de competențe vor fi echivalate dar ministerul nu a stabilit încă în ce fel! În ședința de Guvern de joi seară a fost aprobată o ordonanță de urgență prin care asigură transport gratuit pentru elevi și se anulează o serie de examene pe care ar fi trebuit să le susțină atât elevii cât și cadrele didactice.

Bacalaureat 2020

Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se echivalează/recunosc conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă, dar și într-o limbă de circulaţie internaţională, precum și probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Modificări privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru definitivare în învățământ și pentru obținerea gradelor didactice

️Cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.

️Gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de cel puțin patru ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe:

– cel puțin două inspecții școlare;

– o probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate.

Transport gratuit pentru elevi

Fie că este vorba despre elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat sau de elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază gratuit de transport rutier/naval, precum și feroviar. Cu alte cuvinte, pot merge la școală, în mod GRATUIT, cu trenul, metroul, cu mijloace de transport public în comun, dacă vor folosi rute interjudețene sau județene.

Sprijin financiar și pentru unitățile de învățământ particular autorizate provizoriu

Unitățile de învățământ particular autorizate provizoriu vor beneficia din partea statului de finanțare de bază, în limitele costului standard per elev/preşcolar, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here