Astăzi, 29 martie 2021, s-a desfășurat simularea examenului de evaluare națională 2021, proba la limba și literatura română. Subiectele la română la simularea evaluării naționale 2021 sunt în premieră unele după modelul testelor PISA, după o programă nouă, constând în teste cu 10 pagini care trebuie completate în două ore.

Elevii au putut intra în clase până la ora 08.30, iar proba a început la ora 09.00, când s-au deschis plicurile sigilate cu subiecte. Elevii au avut timp de lucru 2 ore pentru rezolvarea subiectelor.

Dintr-un număr total de 4420 elevi de clasa a VIII-a, la simularea de astăzi, la proba de limba și literatura română au fost prezenți 4023.

Mâine, 30 martie 2021, se va desfășura proba de matematică, iar elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine pe 31 martie simularea probei la Limba şi literatura maternă.

Probele sunt supravegheate audio-video, așa cum se întâmplă și în cazul examenelor de bacalaureat și evaluare națională.

Evaluarea lucrărilor la simularea Evaluare Națională 2021 – română va fi făcută de doi profesori evaluatori. În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate, în unitatea de învățământ, președintele comisiei de organizare a simulării examenelor naționale solicită comisiei județene/ a municipiului București nominalizarea unui profesor de specialitate din afara unității de învățământ, se arată în procedura de organizare transmisă pe 8 martie către școli.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă. Ele sunt comunicate elevilor și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

Notele obţinute la simulări nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI