Azi au început înscrierile la grădiniţă. Famiiile în situaţii dificile pot cere tichete sociale

Azi, 22 mai, au început înscrierile la grădiniţă pentru anul şcolar 2017-2018 pentru copii nou-veniți. Înregistrarea nu presupune niciun cost în sarcina părinților, iar printre actele necesare se numără și fișa medicală a celui mic.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).

Criteriile generale de departajare:
–€existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
–€existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte
–existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă
–€existenţa unui certificate medical de încadrare în grad de handicap a copilului

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Criteriile specifice de departajare, elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean până la data de 19 mai, nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile specifice de departajere vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Reprezentanții Ministerului Educației transmit că unităţile de învăţământ preșcolar au obligaţia afişarii la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Actele necesare la înscriere

Potrivit Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4464/2000 privind Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preșcolar, actele necesare înscrierii copiilor la grădiniță sunt:
–€cererea de înscriere;
–adeverinte cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal);
–€copie după certificatul de naștere al copilului;
–€fișa medicală;
–aviz epidemiologic, eliberat conform prevederilor legale.

La înscriere nu se percep taxe, fiind vorba de grădinițe de stat. Părinții semnează însă un contract educațional ce include drepturile şi obligaţiile părţilor.

Transferarea unui copil de la o grădiniţă la alta poate fi făcută la cererea părinţilor sau a susţinătorilor legali, în baza avizelor celor două unităţi şi în limita locurilor planificate. În ceea ce priveşte scoaterea unui copil din evidenţa unei grădiniţe, acest lucru se poate face în caz de boală infecţioasă cronică (cu avizul medicului) sau în cazul în care copilul lipseşte fără motivare timp de două săptămâni la rând.

La momentul înscrierii în învăţământul preşcolar, grădiniţele încheie cu părinţii un contract educaţional ce include drepturile şi obligaţiile părţilor, prevede în momentul de faţă Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Învăţământul preşcolar este organizat pe grupe constituite în funcţie de de vârsta copiilor sau nivelul de dezvoltare globală al acestora. În grădiniţe pot fi organizate grupe sau secţii de copii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi grupe cu profil artistic, sportiv sau de limbi moderne, de exemplu.

Unităţile de învăţământ preşcolar pot fi organizate ca:
-grădiniţe cu program normal (cinci ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţa socială;
-grădiniţe cu program prelungit (zece ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţa socială, precum şi protecţia socială a acestora (hrană, supraveghere şi odihnă);
-grădiniţe cu program săptămânal, care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţa socială, precum şi protecţia, hrana, supravegherea şi odihna celor proveniţi din medii sociale şi familii defavorizate, pe durata unei săptămâni.

Pentru a stimula frecventarea învăţământului preşcolar de către copiii din familiile sărace, acestea primesc tichete sociale. Practic, fiecare copil dintr-o familie defavorizată primeşte lunar un tichet social de 50 de lei.

Copiii din familiile sărace primesc tichetele sociale în condiţiile în care sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele criterii:
–€vârsta minimă a copilului este de 3 ani;
–€vârsta maximă a copilului este de 6 ani;
–€venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, adică de maximum 283 de lei.

Tichetele sociale pot fi folosite doar pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor. Utilizarea acestora pentru cumpărarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani sunt interzise.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here